Tra cứu 36/2009/HS-TK

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2009/HS-TK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 114946 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Tiền Giang,Chính sách hỗ trợ,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Tiền Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

2

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Quảng Bình,Sở Tài chính Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

3

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Thành phố Đà Nẵng,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

4

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Quảng Trị,Giao kế hoạch vốn Trung ương,Hỗ trợ đầu tư,Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

5

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ban hành định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Hà Nam,Giá các loại đất,Năm 2010,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 36/2009/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

6

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất thải rắn tại các đô thị, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 36 năm 2009 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 36 Tỉnh Thái Nguyên ban hành 2009,QĐ 36 Tỉnh Thái Nguyên còn hiệu lực,QĐ 36 Tỉnh Thái Nguyên áp dụng 2009,QĐ 36 Tỉnh Thái Nguyên mới nhất,QĐ số 36 năm 2009 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 36/2009/QD-UBND ngày 21/12/2009,Quyết định 36 Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2010

7

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2009/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 18 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

8

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk do Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Đắk Lắk,Dịch vụ công ích đô thị,Bộ đơn giá,Tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 36/2009/QĐ-UBND Buôn

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

9

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Ninh Bình,Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình,Chức năng Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Chi cục Bảo vệ thực vật,Cơ cấu Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Quyền hạn Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ---------

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

10

Thông tư 36/2009/TT-BCT ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

36/2009/TT-BCT,Thông tư 36 2009,Bộ Công thương,Hướng dẫn,Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 36/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

11

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào do tỉnh Thái Bình ban hành

36/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2009,Tỉnh Thái Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

12

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

36/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 36/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

13

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước do tỉnh Hoà Bình ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Hòa Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2009/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2017

14

Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

36/2009/TT-BGDDT,Thông tư 36 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 36 năm 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2009,TT 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,TT 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2009,TT 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,TT số 36 năm 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 36/2009/TT-BGDDT ngày

Ban hành: 04/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

15

Thông tư 36/2009/TT-BTTTT quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

36/2009/TT-BTTTT,Thông tư 36 2009 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 36 năm 2009 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 36 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2009,TT 36 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 36 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2009,TT 36 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 36 năm 2009 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

16

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Sở Ngoại vụ,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

17

Thông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

36/2009/TT-BXD,Thông tư 36 2009 Bộ Xây dựng,Thông tư 36 năm 2009 Bộ Xây dựng,Thông tư 36 Bộ Xây dựng ban hành 2009,TT 36 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,TT 36 Bộ Xây dựng áp dụng 2009,TT 36 Bộ Xây dựng mới nhất,TT số 36 năm 2009 Bộ Xây dựng,Thông tư 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009,Thông tư 36 Bộ Xây dựng về Hướng dẫn 2009,TT 36 Bộ Xây dựng về Hướng dẫn

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

18

Thông tư 36/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2009 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 36 năm 2009 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 36 Bộ Lao động – Thương binh và X ban hành 2009,TT 36 Bộ Lao động – Thương binh và X còn hiệu lực,TT 36 Bộ Lao động – Thương binh và X áp dụng 2009,TT 36 Bộ Lao động – Thương binh và X mới nhất,TT số 36 năm 2009 Bộ Lao

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

19

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2008/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi,Sử dụng vốn,Phân cấp quản lý,Chính sách hỗ trợ,Dịch vụ cải thiện đời sống nhân dân,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2010

20

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND Quy định về Kỷ niệm chương và việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển tỉnh Gia Lai”

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày 06 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 06/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!