Tra cứu 35/HS-TK

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/HS-TK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 82877 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công điện 35/CĐ-TTg năm 2024 tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu do Thủ tướng Chính phủ điện

35/CD-TTg,Công điện 35 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 35 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 35 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CĐ 35 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CĐ 35 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CĐ 35 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CĐ số 35 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 35/CD-TTg ngày 10/04/2024,Công điện 35 Thủ tướng

Ban hành: 10/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

2

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030”

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 35 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 28/02/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Ninh Bình về tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ban hành: 28/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2024

3

Kế hoạch 35/KH-UBND phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 35 Tỉnh Hưng Yên ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Hưng Yên còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Hưng Yên áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Hưng Yên mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 27/02/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Hưng Yên về phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm

Ban hành: 27/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2024

4

Kế hoạch 35/KH-UBND về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch 35 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 23/02/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Đắk Lắk về Công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm 2024,KH 35

Ban hành: 23/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2024

5

Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 21/02/2024,Kế

Ban hành: 21/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2024

6

Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 35 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 07/02/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Tuyên Quang về Nâng cao năng

Ban hành: 07/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2024

7

Kế hoạch 35/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 35 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 07/02/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Quảng Ngãi về kiểm tra hoạt động

Ban hành: 07/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2024

8

Kế hoạch 35/KH-UBND phòng, chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 35 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 25/01/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Thừa Thiên

Ban hành: 25/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2024

9

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2024 rà soát, đánh giá quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp của Thành phố và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Thành phố Hà Nội ban hành

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 35 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 35 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,KH 35 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 35 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,KH 35 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 35 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 24/01/2024,Kế hoạch 35 Thành phố Hà Nội về đánh giá quy

Ban hành: 24/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2024

10

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2024 công bố và quy định thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công chức, viên chức ngành Nội vụ, tỉnh Kon Tum

35/QD-UBND,Quyết định 35 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 35 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 35 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 35 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 35 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 35 Tỉnh Kon Tum mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 35/QD-UBND ngày 23/01/2024,Quyết định 35 Tỉnh Kon Tum về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực

Ban hành: 23/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

11

Quyết định 35/QĐ-BNV Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

35/QD-BNV,Quyết định 35 2024 Bộ Nội vụ,Quyết định 35 năm 2024 Bộ Nội vụ,Quyết định 35 Bộ Nội vụ ban hành 2024,QĐ 35 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,QĐ 35 Bộ Nội vụ áp dụng 2024,QĐ 35 Bộ Nội vụ mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Bộ Nội vụ,Quyết định 35/QD-BNV ngày 22/01/2024,Quyết định 35 Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2024,QĐ 35

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2024

12

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

35/QD-UBND,Quyết định 35 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 35 năm 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 35 Tỉnh Gia Lai ban hành 2024,QĐ 35 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,QĐ 35 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2024,QĐ 35 Tỉnh Gia Lai mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 35/QD-UBND ngày 20/01/2024,Quyết định 35 Tỉnh Gia Lai về công bố thủ tục hành chính đường thủy

Ban hành: 20/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

13

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định 19/QĐ-UBND

35/QD-UBND,Quyết định 35 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 35 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 35 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2024,QĐ 35 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,QĐ 35 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2024,QĐ 35 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 35/QD-UBND ngày 19/01/2024,Quyết định 35 Tỉnh Ninh Bình về điều chỉnh dự án Quy

Ban hành: 19/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2024

14

Kế hoạch 35/KH-UBND triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

35/KH-UBND,Kế hoạch 35 2024 Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch 35 năm 2024 Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch 35 Tỉnh Đắk Nông ban hành 2024,KH 35 Tỉnh Đắk Nông còn hiệu lực,KH 35 Tỉnh Đắk Nông áp dụng 2024,KH 35 Tỉnh Đắk Nông mới nhất,KH số 35 năm 2024 Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 17/01/2024,Kế hoạch 35 Tỉnh Đắk Nông về thực hiện công tác bồi thường của Nhà

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2024

15

Quyết định 35/QĐ-BXD năm 2024 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 3.0

35/QD-BXD,Quyết định 35 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 35 năm 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 35 Bộ Xây dựng ban hành 2024,QĐ 35 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 35 Bộ Xây dựng áp dụng 2024,QĐ 35 Bộ Xây dựng mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Bộ Xây dựng,Quyết định 35/QD-BXD ngày 15/01/2024,Quyết định 35 Bộ Xây dựng về ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng

Ban hành: 15/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2024

16

Quyết định 35/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

35/QD-CT,Quyết định 35 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 35 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 35 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2024,QĐ 35 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,QĐ 35 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2024,QĐ 35 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết định 35/QD-CT ngày 10/01/2024,Quyết định 35 Tỉnh Vĩnh Phúc về công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 10/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2024

17

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

35/QD-UBND,Quyết định 35 2024 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 35 năm 2024 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 35 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2024,QĐ 35 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,QĐ 35 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2024,QĐ 35 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 35/QD-UBND ngày 05/01/2024,Quyết định 35 Tỉnh Lâm Đồng về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 05/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2024

18

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35/QD-UBND,Quyết định 35 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 35 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,QĐ 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,QĐ 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,QĐ 35 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 35/QD-UBND ngày

Ban hành: 05/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

19

Quyết định 35/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF giữa Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Ngoại ngữ New Sky và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

35/QD-BGDDT,Quyết định 35 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 35 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 35 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2024,QĐ 35 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,QĐ 35 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2024,QĐ 35 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,QĐ số 35 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quyết định 35/QD-BGDDT ngày

Ban hành: 03/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2024

20

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 35 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 35 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,NQ 35 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,NQ 35 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,NQ 35 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,NQ số 35 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 35/NQ-HDND ngày 12/12/2023,Nghị quyết 35 Tỉnh Phú Thọ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!