Tra cứu 345/CNTT-HTTT&CSDL

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 345/CNTT-HTTT&CSDL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 604 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 345/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

345/QD-TTg,Quyết định 345 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 345 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 345 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 345 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 345 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 345 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 345 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 345/QD-TTg ngày 26/04/2024,Quyết định

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

2

Công văn 1070/BHXH-CNTT năm 2024 thực hiện Công điện 33/CĐ-TTg tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1070/BHXH-CNTT,Công văn 1070 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 1070 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 1070 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,CV 1070 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 1070 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,CV 1070 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 1070 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn

Ban hành: 22/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2024

3

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua-Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

345/QD-UBND,Quyết định 345 2024 Tỉnh Ninh Thuận,Quyết định 345 năm 2024 Tỉnh Ninh Thuận,Quyết định 345 Tỉnh Ninh Thuận ban hành 2024,QĐ 345 Tỉnh Ninh Thuận còn hiệu lực,QĐ 345 Tỉnh Ninh Thuận áp dụng 2024,QĐ 345 Tỉnh Ninh Thuận mới nhất,QĐ số 345 năm 2024 Tỉnh Ninh Thuận,Quyết định 345/QD-UBND ngày 28/03/2024,Quyết định 345 Tỉnh Ninh Thuận về thủ

Ban hành: 28/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2024

4

Công văn 836/BHXH-CNTT năm 2024 triển khai xác thực OTP kiểm soát đăng nhập hệ thống quản lý truy cập tập trung (SSO) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

836/BHXH-CNTT,Công văn 836 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 836 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 836 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,CV 836 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 836 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,CV 836 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 836 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn

Ban hành: 26/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2024

5

Quyết định số 345/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

345/QD-UBND,Quyết định 345 2024 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 345 năm 2024 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 345 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2024,QĐ 345 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,QĐ 345 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2024,QĐ 345 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,QĐ số 345 năm 2024 Tỉnh Phú Thọ,Quyết định 345/QD-UBND ngày 21/02/2024,Quyết định 345 Tỉnh Phú Thọ về Lựa chọn sách giáo khoa cơ

Ban hành: 21/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2024

6

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Tây Ninh ban hành

345/QD-UBND,Quyết định 345 2024 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 345 năm 2024 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 345 Tỉnh Tây Ninh ban hành 2024,QĐ 345 Tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực,QĐ 345 Tỉnh Tây Ninh áp dụng 2024,QĐ 345 Tỉnh Tây Ninh mới nhất,QĐ số 345 năm 2024 Tỉnh Tây Ninh,Quyết định 345/QD-UBND ngày 21/02/2024,Quyết định 345 Tỉnh Tây Ninh về tăng cường kiểm soát

Ban hành: 21/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2024

7

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

345/QD-UBND,Quyết định 345 2024 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 345 năm 2024 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 345 Tỉnh Lạng Sơn ban hành 2024,QĐ 345 Tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực,QĐ 345 Tỉnh Lạng Sơn áp dụng 2024,QĐ 345 Tỉnh Lạng Sơn mới nhất,QĐ số 345 năm 2024 Tỉnh Lạng Sơn,Quyết định 345/QD-UBND ngày 20/02/2024,Quyết định 345 Tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt cơ cấu

Ban hành: 20/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2024

8

Quyết định 345/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

345/QD-UBND,Quyết định 345 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 345 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 345 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2024,QĐ 345 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 345 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2024,QĐ 345 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,QĐ số 345 năm 2024 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 345/QD-UBND ngày 16/02/2024,Quyết định 345 Tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt kế

Ban hành: 16/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

9

Công văn 182/BHXH-CNTT năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

182/BHXH-CNTT,Công văn 182 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 182 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 182 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2024,CV 182 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 182 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2024,CV 182 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 182 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

10

Công văn 388/LĐTBXH-CNTT năm 2024 tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

388/LDTBXH-CNTT,Công văn 388 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Công văn 388 năm 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Công văn 388 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2024,CV 388 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,CV 388 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2024,CV 388 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,CV số 388 năm 2024 Bộ

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

11

Công văn 345/BNV-CQĐP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Nội vụ ban hành

345/BNV-CQDP,Công văn 345 2024 Bộ Nội vụ,Công văn 345 năm 2024 Bộ Nội vụ,Công văn 345 Bộ Nội vụ ban hành 2024,CV 345 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,CV 345 Bộ Nội vụ áp dụng 2024,CV 345 Bộ Nội vụ mới nhất,CV số 345 năm 2024 Bộ Nội vụ,Công văn 345/BNV-CQDP ngày 20/01/2024,Công văn 345 Bộ Nội vụ về trả lời kiến nghị trước Kỳ họp 6 Quốc hội XV 2024,CV 345 Bộ

Ban hành: 20/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2024

12

Quyết định 529/QĐ-KTHT-HTTT năm 2023 phê duyệt “Sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình” do Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ban hành

529/QD-KTHT-HTTT,Quyết định 529 2023 Cục Kinh tế hợp tác và Phát tr,Quyết định 529 năm 2023 Cục Kinh tế hợp tác và Phát tr,Quyết định 529 Cục Kinh tế hợp tác và Phát tr ban hành 2023,QĐ 529 Cục Kinh tế hợp tác và Phát tr còn hiệu lực,QĐ 529 Cục Kinh tế hợp tác và Phát tr áp dụng 2023,QĐ 529 Cục Kinh tế hợp tác và Phát tr mới nhất,QĐ số 529 năm

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2024

13

Công văn 3846/BHXH-CNTT năm 2023 về quán triệt công tác bảo đảm an toàn dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3846/BHXH-CNTT,Công văn 3846 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 3846 năm 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 3846 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2023,CV 3846 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 3846 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2023,CV 3846 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 3846 năm 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn

Ban hành: 17/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2023

14

Công văn 3132/HQTPHCM-CNTT triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2023 do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3132/HQTPHCM-CNTT,Công văn 3132 2023 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí ,Công văn 3132 năm 2023 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí ,Công văn 3132 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí ban hành 2023,CV 3132 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí còn hiệu lực,CV 3132 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí áp dụng 2023,CV 3132 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí mới nhất,CV số 3132 năm 2023

Ban hành: 03/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2024

15

Công văn 4814/TCT-CNTT năm 2023 về triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4814/TCT-CNTT,Công văn 4814 2023 Tổng cục Thuế,Công văn 4814 năm 2023 Tổng cục Thuế,Công văn 4814 Tổng cục Thuế ban hành 2023,CV 4814 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 4814 Tổng cục Thuế áp dụng 2023,CV 4814 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 4814 năm 2023 Tổng cục Thuế,Công văn 4814/TCT-CNTT ngày 27/10/2023,Công văn 4814 Tổng cục Thuế về phần mềm quản lý

Ban hành: 27/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2023

16

Công văn 5499/BGDĐT-CNTT năm 2023 triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5499/BGDDT-CNTT,Công văn 5499 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 5499 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 5499 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2023,CV 5499 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,CV 5499 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2023,CV 5499 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,CV số 5499 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn

Ban hành: 03/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2023

17

Công văn 2903/BHXH-CNTT năm 2023 về điều chỉnh chức năng tiếp nhận giấy chứng sinh đối với trường hợp tự chi trả viện phí và không có mã số bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2903/BHXH-CNTT,Công văn 2903 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 2903 năm 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 2903 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2023,CV 2903 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 2903 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2023,CV 2903 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 2903 năm 2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn

Ban hành: 19/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2023

18

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

345/QD-UBND,Quyết định 345 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 345 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 345 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2023,QĐ 345 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 345 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2023,QĐ 345 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,QĐ số 345 năm 2023 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 345/QD-UBND ngày 11/09/2023,Quyết định 345 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2024

19

Công văn 4771/BGDĐT-CNTT năm 2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4771/BGDDT-CNTT,Công văn 4771 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 4771 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn 4771 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2023,CV 4771 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,CV 4771 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2023,CV 4771 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,CV số 4771 năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn

Ban hành: 31/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

20

Công văn 4581/TCHQ-CNTT năm 2023 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành

4581/TCHQ-CNTT,Công văn 4581 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 4581 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 4581 Tổng cục Hải quan ban hành 2023,CV 4581 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,CV 4581 Tổng cục Hải quan áp dụng 2023,CV 4581 Tổng cục Hải quan mới nhất,CV số 4581 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 4581/TCHQ-CNTT ngày 31/08/2023,Công văn 4581 Tổng

Ban hành: 31/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!