Tra cứu 27/VBHN-VPQH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/VBHN-VPQH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4591 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Công nghệ thông tin do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2023 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 năm 2023 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 Văn phòng quốc hội ban hành 2023,VBHN 27 Văn phòng quốc hội còn hiệu lực,VBHN 27 Văn phòng quốc hội áp dụng 2023,VBHN 27 Văn phòng quốc hội mới nhất,VBHN số 27 năm 2023 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH ngày

Ban hành: 02/08/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2023

2

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Tần số vô tuyến điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2022 Văn phòng Chính phủ,Văn bản hợp nhất 27 năm 2022 Văn phòng Chính phủ,Văn bản hợp nhất 27 Văn phòng Chính phủ ban hành 2022,VBHN 27 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,VBHN 27 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2022,VBHN 27 Văn phòng Chính phủ mới nhất,VBHN số 27 năm 2022 Văn phòng Chính phủ,Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH

Ban hành: 29/12/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2023

3

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Căn cước công dân do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2020 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 năm 2020 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 Văn phòng quốc hội ban hành 2020,VBHN 27 Văn phòng quốc hội còn hiệu lực,VBHN 27 Văn phòng quốc hội áp dụng 2020,VBHN 27 Văn phòng quốc hội mới nhất,VBHN số 27 năm 2020 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH ngày

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

4

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2019 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 năm 2019 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 Văn phòng quốc hội ban hành 2019,VBHN 27 Văn phòng quốc hội còn hiệu lực,VBHN 27 Văn phòng quốc hội áp dụng 2019,VBHN 27 Văn phòng quốc hội mới nhất,VBHN số 27 năm 2019 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH ngày

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

5

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Báo chí do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2018 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 năm 2018 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 Văn phòng quốc hội ban hành 2018,VBHN 27 Văn phòng quốc hội còn hiệu lực,VBHN 27 Văn phòng quốc hội áp dụng 2018,VBHN 27 Văn phòng quốc hội mới nhất,VBHN số 27 năm 2018 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH ngày

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

6

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2013 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 năm 2013 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27 Văn phòng quốc hội ban hành 2013,VBHN 27 Văn phòng quốc hội còn hiệu lực,VBHN 27 Văn phòng quốc hội áp dụng 2013,VBHN 27 Văn phòng quốc hội mới nhất,VBHN số 27 năm 2013 Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH ngày

Ban hành: 18/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

7

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Công an nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019,

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

8

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật An ninh Quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT AN NINH QUỐC GIA Luật An ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005,

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

9

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành

Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Văn phòng quốc hội 2023 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

10

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

nhất Luật quy định Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Văn phòng quốc hội 2023 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

11

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

--------------- Số: 43/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT THỦY LỢI Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2024

12

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Công nghệ thông tin do Văn phòng quốc hội ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội có hiệu lực

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

13

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

Số: 40/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT ĐẦU TƯ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

14

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Quy hoạch do Văn phòng Quốc hội ban hành

--------------- Số: 42/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT QUY HOẠCH Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2024

15

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Phí và lệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi, bổ

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2024

16

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Tần số vô tuyến điện do Văn phòng Quốc hội ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2024

17

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Quốc hội ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2024

18

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Phòng cháy và chữa cháy do Văn phòng Quốc hội ban hành

PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2024

19

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1.

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

20

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-VPQH năm 2023 hợp nhất Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch do Văn phòng Quốc hội ban hành

bản hợp nhất Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch Văn phòng quốc hội 2023 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Ban hành: 27/12/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!