Tra cứu 27/2021/NQ-HĐND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/2021/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38808 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-HĐND NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

2

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

3

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH Ở ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2025 HỘI ĐỒNG NHÂN

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

4

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X, KỲ

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

5

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

--------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN LẬP THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI QUỐC GIA, KHU VỰC, CHÂU LỤC, QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVII, KỲ HỌP

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

6

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG GIẢI TỎA VI PHẠM, CHỐNG TÁI LẤN CHIẾM HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

7

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2025

27/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2021 Tỉnh Hậu Giang,Nghị quyết 27 năm 2021 Tỉnh Hậu Giang,Nghị quyết 27 Tỉnh Hậu Giang ban hành 2021,NQ 27 Tỉnh Hậu Giang còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Hậu Giang áp dụng 2021,NQ 27 Tỉnh Hậu Giang mới nhất,NQ số 27 năm 2021 Tỉnh Hậu Giang,Nghị quyết 27/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021,Nghị quyết 27 Tỉnh Hậu Giang về Phân cấp thu

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

8

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát tàu cá cho ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO DỊCH VỤ GIÁM SÁT TÀU CÁ CHO NGƯ DÂN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT TRÊN TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

9

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

--------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

10

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý

27/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2021 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 27 năm 2021 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 27 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2021,NQ 27 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2021,NQ 27 Tỉnh Tiền Giang mới nhất,NQ số 27 năm 2021 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 27/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021,Nghị quyết 27 Tỉnh Tiền Giang về Giá

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

11

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

--------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 07 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2022

12

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

27/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2021 Tỉnh Quảng Ngãi,Nghị quyết 27 năm 2021 Tỉnh Quảng Ngãi,Nghị quyết 27 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2021,NQ 27 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2021,NQ 27 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất,NQ số 27 năm 2021 Tỉnh Quảng Ngãi,Nghị quyết 27/2021/NQ-HDND ngày 17/11/2021,Nghị quyết 27 Tỉnh Quảng Ngãi về mức

Ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2023

13

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM, GIÁO VIÊN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP, DÂN LẬP, TƯ THỤC Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

14

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

27/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2021 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 27 năm 2021 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 27 Tỉnh Bắc Giang ban hành 2021,NQ 27 Tỉnh Bắc Giang còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Bắc Giang áp dụng 2021,NQ 27 Tỉnh Bắc Giang mới nhất,NQ số 27 năm 2021 Tỉnh Bắc Giang,Nghị quyết 27/2021/NQ-HDND ngày 10/08/2021,Nghị quyết 27 Tỉnh Bắc Giang về Sửa đổi Nghị

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

15

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

27/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2021 Tỉnh Lâm Đồng,Nghị quyết 27 năm 2021 Tỉnh Lâm Đồng,Nghị quyết 27 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2021,NQ 27 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2021,NQ 27 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất,NQ số 27 năm 2021 Tỉnh Lâm Đồng,Nghị quyết 27/2021/NQ-HDND ngày 04/08/2021,Nghị quyết 27 Tỉnh Lâm Đồng về Khoản thu hoạt động

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

16

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2021/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM MẦM NON, GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP DÂN LẬP, TƯ THỤC Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

17

Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026

27/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2021 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 27 năm 2021 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 27 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2021,NQ 27 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2021,NQ 27 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,NQ số 27 năm 2021 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 27/2021/NQ-HDND ngày 22/07/2021,Nghị quyết 27 Tỉnh Quảng Nam về Hỗ trợ trẻ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2021

18

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2023 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Phú Thọ ban hành

27/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 27 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 27 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,NQ 27 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,NQ 27 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,NQ số 27 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 27/NQ-HDND ngày 12/12/2023,Nghị quyết 27 Tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2024

19

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2024

27/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 27 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 27 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2023,NQ 27 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2023,NQ 27 Tỉnh Tiền Giang mới nhất,NQ số 27 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 27/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 27 Tỉnh Tiền Giang về Phê duyệt Kế

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2023

20

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024

27/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 27 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 27 Tỉnh Bến Tre ban hành 2023,NQ 27 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,NQ 27 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2023,NQ 27 Tỉnh Bến Tre mới nhất,NQ số 27 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 27/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 27 Tỉnh Bến Tre về Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!