Tra cứu 25/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2024 Chính phủ,Nghị quyết 25 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 25 Chính phủ ban hành 2024,NQ 25 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 25 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 25 Chính phủ mới nhất,NQ số 25 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 27/02/2024,Nghị quyết 25 Chính phủ về xây dựng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2024,NQ 25 Chính phủ

Ban hành: 27/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2024

2

Nghị quyết 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2022 Chính phủ,Nghị quyết 25 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 25 Chính phủ ban hành 2022,NQ 25 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 25 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 25 Chính phủ mới nhất,NQ số 25 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 07/03/2022,Nghị quyết 25 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 2022,NQ 25 Chính phủ về

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

3

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 25/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TÀI CHÍNH 2016 GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

5

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Mi-an-ma do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2016,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định ,Hiệp định vận tải biển,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

6

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2015 về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015 do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2015,Chính phủ,Phiên họp thường kỳ,Phiên họp thường kỳ Chính phủ,Phiên họp thường kỳ tháng 3/2015,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 25/NQ-CP

Ban hành: 05/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

7

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không song phương giữa Việt Nam và Xây - sen do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2014,Chính phủ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

8

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

Số: 25/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH SÓC TRĂNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

9

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

10

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 25/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

11

Nghị quyết số 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2009 do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2009 Chính phủ,Nghị quyết 25 năm 2009 Chính phủ,Nghị quyết 25 Chính phủ ban hành 2009,NQ 25 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 25 Chính phủ áp dụng 2009,NQ 25 Chính phủ mới nhất,NQ số 25 năm 2009 Chính phủ,Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 08/06/2009 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!