Tra cứu 2004/QD-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2004/QD-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 217/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

217/2004/QD-TTg,Quyết định 217 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 217 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 217 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2004,QĐ 217 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 217 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2004,QĐ 217 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 217 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 217/2004/QD-TTg ngày

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

2

Quyết định 215/2004/QĐ-TTg về giá bán điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

215/2004/QD-TTg,Quyết định 215 2004,Thủ tướng Chính phủ,Giá bán điện,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 215/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 29/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

3

Quyết định 214/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

214/2004/QD-TTg,Quyết định 214 2004,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Công nghiệp,Trường Đại học Công nghiệp,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 214/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

4

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

213/2004/QD-TTg,Quyết định 213 2004,Thủ tướng Chính phủ,Điện lực Hải Dương,Công ty TNHH Điện lực Hải Dương,Công ty TNHH 1 thành viên,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

5

Quyết định 212/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/2004/QD-TTg,Quyết định 212 2004,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hành động quốc gia,Phổ biến giáo dục pháp luật,Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

6

Quyết định 210/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

210/2004/QD-TTg,Quyết định 210 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 210 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 210 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2004,QĐ 210 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 210 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2004,QĐ 210 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 210 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 210/2004/QD-TTg ngày

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2011

7

Quyết định 211/2004/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

211/2004/QD-TTg,Quyết định 211 2004,Thủ tướng Chính phủ,Định hướng phát triển tài chính Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 211/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

8

Quyết định 208/2004/QĐ-TTg phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

208/2004/QD-TTg,Quyết định 208 2004,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới,Mê Linh,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 208/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 13/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

9

Quyết định 207/2004/QĐ-TTg về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

207/2004/QD-TTg,Quyết định 207 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 207 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 207 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2004,QĐ 207 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 207 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2004,QĐ 207 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 207 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 207/2004/QD-TTg ngày

Ban hành: 11/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2010

10

Quyết định 206/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/2004/QD-TTg,Quyết định 206 2004,Thủ tướng Chính phủ,Giao thông Vận tải,Chiến lược phát triển,Ngành giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 206/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

11

Quyết định 204/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

204/2004/QD-TTg,Quyết định 204 2004,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ,Viện Dinh dưỡng,Đào tạo tiến sĩ,Giáo dục,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 204/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 09/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

12

Quyết định 201/2004/QĐ-TTg phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

201/2004/QD-TTg,Quyết định 201 2004,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình cải cách hệ thống thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

13

Quyết định 200/2004/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

200/2004/QD-TTg,Quyết định 200 2004,Thủ tướng Chính phủ,Văn phòng Chính phủ,Ban Xây dựng pháp luật,Thành lập,Nhiệm vụ,Chức năng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

14

Quyết định 196/2004/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

196/2004/QD-TTg,Quyết định 196 2004,Thủ tướng Chính phủ,Dự án thủy điện Sơn La,Quy hoạch tổng thể,Tái định cư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 196/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

15

Quyết định 197/2004/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với Thông tấn xã Việt Nam trong năm ngân sách 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

197/2004/QD-TTg,Quyết định 197 2004,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ tài chính,Năm ngân sách 2004,Thông tấn xã Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

16

Quyết định 198/2004/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam trong năm ngân sách 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

198/2004/QD-TTg,Quyết định 198 2004,Thủ tướng Chính phủ,Đài tiếng nói Việt Nam,Chế độ tài chính,Năm ngân sách 2004,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

17

Quyết định 199/2004/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với Đài truyền hình Việt Nam trong năm ngân sách 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/2004/QD-TTg,Quyết định 199 2004,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ tài chính,Đài truyền hình Việt Nam,Năm ngân sách 2004,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

18

Quyết định 195/2004/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ tư về dịch vụ ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

195/2004/QD-TTg,Quyết định 195 2004,Thủ tướng Chính phủ,Nghị định thư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 195

Ban hành: 22/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

19

Quyết định 1120/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1120/2004/QD-TTg,Quyết định 1120 2004,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thành lập,Cục ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 20/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

192/2004/QD-TTg,Quyết định 192 2004,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế công khai tài chính,Đơn vị dự toán ngân sách,Các cấp ngân sách,Tổ chức được ngân sách hỗ trợ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!