Tra cứu 1997/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1997/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1997/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1997/QD-TTg,Quyết định 1997 2016 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1997 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2016,QĐ 1997 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 1997 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2016,QĐ 1997 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 1997 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1997/QD-TTg ngày

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2016

2

Quyết định 1997/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1997/QD-TTg,Quyết định 1997 2015 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1997 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2015,QĐ 1997 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 1997 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2015,QĐ 1997 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 1997 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1997/QD-TTg ngày

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2015

3

Quyết định 278/QĐ-TTg năm 1998 thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

278/1997/QD-TTg,Quyết định 278 1998,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Đồng Nai,Khu công nghiệp Hố Nai,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 278/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

4

Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1179/1997/QD-TTg,Quyết định 1179 1997,Thủ tướng Chính phủ,Kinh tế - xã hội,Ngân sách Nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1179/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

5

Quyết định 1143/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc nâng cấp trường Trung học tài chính kế toán III thành trường Cao Đẳng Tài chính kế toán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1143/1997/QD-TTg,Quyết định 1143 1997,Thủ tướng Chính phủ,Trung học tài chính kế toán III,Cao Đẳng Tài chính kế toán,Nâng cấp trường,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

6

Quyết định 1128/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sản xuất, kinh doanh muối cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1128/1997/QD-TTg,Quyết định 1128 1997,Thủ tướng Chính phủ,Sản xuất kinh doanh muối,Thống nhất quản lý kinh doanh muối,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

7

Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1124/1997/QD-TTg,Quyết định 1124 1997,Thủ tướng Chính phủ,Lâm sản,Xuất khẩu,Nhập khẩu,Gỗ nguyên liệu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1124/1997/QĐ-TTg

Ban hành: 25/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Quyết định 1122/1997/QĐ-TTg năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban quốc gia về phòng, chống AIDS và tổ chức là công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1122/1997/QD-TTg,Quyết định 1122 1997,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1122/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 24/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

9

Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg năm 1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1121/1997/QD-TTg,Quyết định 1121 1997 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1121 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1121 Thủ tướng Chính phủ ban hành 1997,QĐ 1121 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 1121 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 1997,QĐ 1121 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 1121 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1121/1997/QD-TTg ngày

Ban hành: 23/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

10

Quyết định 1081/1997/QĐ-TTg về việc tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1081/1997/QD-TTg,Quyết định 1081 1997,Thủ tướng Chính phủ,Hội Cơ khí Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1081/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TƯ VẤN CỦA HỘI CƠ KHÍ VIỆT NAM THỦ

Ban hành: 13/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

11

Quyết định 1070/1997/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1070/1997/QD-TTg,Quyết định 1070 1997 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1070 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1070 Thủ tướng Chính phủ ban hành 1997,QĐ 1070 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 1070 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 1997,QĐ 1070 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 1070 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1070/1997/QD-TTg ngày

Ban hành: 12/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

12

Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1077/1997/QD-TTg,Quyết định 1077 1997,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1077/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1997 QUYẾT

Ban hành: 12/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

13

Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1078/1997/QD-TTg,Quyết định 1078 1997,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1078/1997/QĐ-TTg

Ban hành: 12/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

14

Quyết định 1069/1997/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1069/1997/QD-TTg,Quyết định 1069 1997,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1069/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM

Ban hành: 11/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

15

Quyết định 1057/1997/QĐ-TTg năm 1997 phê duyệt quy hoạch chung Đại học Đã nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1057/1997/QD-TTg,Quyết định 1057 1997,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Đà Nẵng,Quy hoạch chung,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1057/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 09/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

16

Quyết định 1046/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Vụ Pháp chế trực thuộc Tổng cục Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1046/1997/QD-TTg,Quyết định 1046 1997,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Du lịch,Vụ Pháp chế,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1046/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 08/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

17

Quyết định 1045/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Vụ Pháp chế trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1045/1997/QD-TTg,Quyết định 1045 1997,Thủ tướng Chính phủ,Vụ Pháp chế,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1045/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 08/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 1042/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc nâng cấp Trường Sư phạm cấp II Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1042/1997/QD-TTg,Quyết định 1042 1997,Thủ tướng Chính phủ,Trường Sư phạm cấp II Bạc Liêu,Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu,Nâng cấp trường,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1042/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1997

Ban hành: 06/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Quyết định 1038/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1038/1997/QD-TTg,Quyết định 1038 1997,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm nghiên cứu khoa học,Thị trường chứng khoán,Ủy ban chứng khoán Nhà nước,Thành lập,Chứng khoán,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1038/1997/QĐ-TTg

Ban hành: 05/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Quyết định 1018/1997/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền trung giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1018/1997/QD-TTg,Quyết định 1018 1997,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Kinh tế - xã hội,Vùng kinh tế trọng điểm,Miền Trung,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!