Tra cứu 17/VBHN-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2023,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2023,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 22/11/2023,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 22/11/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2023

2

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2022,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2022,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 05/09/2022,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 05/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2022

3

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2021,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2021,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 24/12/2021,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 24/12/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

4

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2020,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2020,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 16/03/2020,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

5

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2019,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2019,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 22/01/2019,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

6

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Quyết định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2018,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2018,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 25/05/2018,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 25/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

7

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2016,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2016,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 BỘ TÀI

Ban hành: 21/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

8

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2015,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2015,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 17/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

9

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2014,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2014,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 04/03/2014,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 04/03/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

10

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính ban hành 2013,VBHN 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 17 Bộ Tài chính áp dụng 2013,VBHN 17 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 17 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ngày 29/11/2013,Văn bản hợp nhất 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 29/11/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!