Tra cứu 17/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 304600 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 17/QĐ-UBND Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 17 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 17 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 17 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 17 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 17 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 17 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 17/QD-UBND ngày 17/01/2024,Quyết định 17 Tỉnh Kon Tum về Chương trình công tác năm 2024 2024,

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2024

2

Quyết định 17/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Kon Tum

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 17 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 17 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 17 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 17 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 17 Tỉnh Kon Tum mới nhất, số 17 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 17/QD-UBND ngày 12/01/2024,Quyết định 17 Tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2024,

Ban hành: 12/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

3

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế​ tỉnh Gia Lai

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 17 năm 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 17 Tỉnh Gia Lai ban hành 2024,QĐ 17 Tỉnh Gia Lai còn hiệu lực,QĐ 17 Tỉnh Gia Lai áp dụng 2024,QĐ 17 Tỉnh Gia Lai mới nhất, số 17 năm 2024 Tỉnh Gia Lai,Quyết định 17/QD-UBND ngày 09/01/2024,Quyết định 17 Tỉnh Gia Lai về công bố thủ tục hành chính Y dược cổ

Ban hành: 09/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

4

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Đất đai)

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 17 năm 2024 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 17 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2024,QĐ 17 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,QĐ 17 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2024,QĐ 17 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất, số 17 năm 2024 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 17/QD-UBND ngày 05/01/2024,Quyết định 17 Tỉnh Bạc Liêu về công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 05/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

5

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Quận 10,Quyết định 17 năm 2024 Quận 10,Quyết định 17 Quận 10 ban hành 2024,QĐ 17 Quận 10 còn hiệu lực,QĐ 17 Quận 10 áp dụng 2024,QĐ 17 Quận 10 mới nhất, số 17 năm 2024 Quận 10,Quyết định 17/QD-UBND ngày 04/01/2024,Quyết định 17 Quận 10 về Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Ủy ban Quận 10 2024,QĐ 17 Quận 10 về

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2024

6

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Tỉnh Sơn La,Quyết định 17 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Quyết định 17 Tỉnh Sơn La ban hành 2024,QĐ 17 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,QĐ 17 Tỉnh Sơn La áp dụng 2024,QĐ 17 Tỉnh Sơn La mới nhất, số 17 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Quyết định 17/QD-UBND ngày 04/01/2024,Quyết định 17 Tỉnh Sơn La về Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện

Ban hành: 04/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2024

7

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

17/QD-UBND,Quyết định 17 2024 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 17 năm 2024 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 17 Tỉnh Lâm Đồng ban hành 2024,QĐ 17 Tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực,QĐ 17 Tỉnh Lâm Đồng áp dụng 2024,QĐ 17 Tỉnh Lâm Đồng mới nhất, số 17 năm 2024 Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định 17/QD-UBND ngày 02/01/2024,Quyết định 17 Tỉnh Lâm Đồng về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 02/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2024

8

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục gồm 60 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 60 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2023

9

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH VÀ CHỦ

Ban hành: 05/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2023

10

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 của tỉnh Quảng Ngãi

Số: 17/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH BƠI AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2022-2030 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

11

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 06 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TỊCH

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

12

Quyết định 17/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

--------------- Số: 17/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

13

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Kon Tum trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hạnh phúc -------------------- Số: 17/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 08 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

14

Quyết định 17/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh

17/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

15

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2020 về công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông

17/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

16

Quyết định 17/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

17/QD-UBND,Quyết định 17 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

17

Quyết định 17/QĐ-UBND về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

17/QD-UBND,Quyết định 17 2018,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

18

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt dự án Quy hoạch bổ sung bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy tại khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030

17/QD-UBND,Quyết định 17 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

19

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

17/QD-UBND,Quyết định 17 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

20

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Người Khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi

17/QD-UBND,Quyết định 17 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!