Tra cứu 15/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-12 trong 12 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 15 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 15 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 15 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 15 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/05/2024,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2024

2

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2023 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 15 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 15 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 15 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 15 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 25/05/2023,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 25/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

3

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ BẢO ĐẢM CÁC CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thế giới biến động nhanh, phức

Ban hành: 16/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2022

4

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2021 về tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2021 Phòng không nhân dân là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

5

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,CT 15 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 15 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,CT 15 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 15 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/03/2020,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

6

Chỉ thị 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,CT 15 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 15 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,CT 15 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 15 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/06/2019,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

7

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2018 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2018,CT 15 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 15 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2018,CT 15 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 15 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/06/2018,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

8

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2017,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý chất lượng,Kinh doanh vật tư nông nghiệp ,Kiểm tra rà soát ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

9

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 14/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

10

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2015 triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 22) về hội nhập quốc tế, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động và thành lập

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

11

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2013 tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2013,CT 15 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 15 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2013,CT 15 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 15 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 05/07/2013 THỦ

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

12

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2012 về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2012,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng văn bản điện tử,Cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!