Tra cứu 139/2007/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 139/2007/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 268722 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 139/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

139/2007/ND-CP,Nghị định 139 2007 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 139/2007/ND-CP ngày 05/09/2007,Nghị định 139 Chính phủ về Hướng dẫn 2007,NĐ 139 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

2

Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

139/2021/ND-CP,Nghị định 139 2021 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 139/2021/ND-CP ngày 31/12/2021,Nghị định 139 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường thủy

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

3

Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

139/2020/ND-CP,Nghị định 139 2020 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 139/2020/ND-CP ngày 27/11/2020,Nghị định 139 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP 2020,NĐ 139 Chính

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

4

Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

139/2018/ND-CP,Nghị định 139 2018 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 139/2018/ND-CP ngày 08/10/2018,Nghị định 139 Chính phủ về Xe cơ giới 2018,NĐ 139 Chính phủ về Xe cơ giới

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

5

Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

139/2017/ND-CP,Nghị định 139 2017 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017,Nghị định 139 Chính phủ về Đầu tư xây dựng 2017,NĐ 139 Chính phủ về Đầu tư xây

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

6

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

139/2016/ND-CP,Nghị định 139 2016 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 139/2016/ND-CP ngày 04/10/2016,Nghị định 139 Chính phủ về Quản lý lệ phí 2016,NĐ 139 Chính phủ về Quản lý lệ

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

7

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2023 về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành

139/NQ-CP,Nghị quyết 139 2023 Chính phủ,Nghị quyết 139 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 139 Chính phủ ban hành 2023,NQ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 139 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 139 Chính phủ mới nhất,NQ số 139 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/08/2023,Nghị quyết 139 Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc chuyển mục đích sử dụng rừng

Ban hành: 31/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/09/2023

8

Nghị định 139/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

139/2013/ND-CP,Nghị định 139 2013 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 139/2013/ND-CP ngày 22/10/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

9

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản do Chính phủ ban hành

139/NQ-CP,Nghị quyết 139 2021,Chính phủ,Ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nhân lực,Ký kết Công hàm phát triển nhân lực giữa Việt Nam Nhật Bản,Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam Nhật Bản,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

10

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

139/NQ-CP,Nghị quyết 139 2018 Chính phủ,Nghị quyết 139 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 139 Chính phủ ban hành 2018,NQ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 139 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 139 Chính phủ mới nhất,NQ số 139 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018,Nghị quyết 139 Chính phủ về Doanh nghiệp 2018,NQ 139 Chính phủ về Doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

11

Nghị định 139/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

139/2006/ND-CP,Nghị định 139 2006 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 139/2006/ND-CP ngày 20/11/2006,Nghị định 139 Chính phủ về Bộ Luật Lao động 2006,NĐ 139 Chính phủ về Bộ Luật

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

12

Nghị định 139/2005/NĐ-CP ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

139/2005/ND-CP,Nghị định 139 2005,Chính phủ,Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí,Hợp đồng mẫu,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

139/NQ-CP,Nghị quyết 139 2017,Chính phủ,Sức khỏe nhân dân,Nâng cao sức khỏe nhân dân,Chăm sóc sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/NQ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

14

Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

2023, 30 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 2023,Nghị định Sửa đổi Nghị định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Chính phủ 2023,Nghị định 30 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP kiểm định xe cơ giới 2023, 30 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP kiểm định xe cơ giới 2023,Nghị định Sửa đổi Nghị

Ban hành: 08/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2023

15

Nghị định 139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

139/2004/ND-CP,Nghị định 139 2004,Chính phủ,Quản lý rừng,Bảo vệ rừng,Quản lý lâm sản,Xử phạt hành chính quản lý lâm sản,Xử phạt vi phạm quản lý lâm sản,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

16

Thông tư 44/2023/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

29/12/2023,Thông tư 44 Bộ Giao thông vận tải về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 2023,TT 44 Bộ Giao thông vận tải về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 2023,Thông tư kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Bộ Giao thông vận tải 2023,Thông tư 44 Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP 2023,TT 44 Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2024

17

Nghị định 139/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

139/2003/ND-CP,Nghị định 139 2003 Chính phủ,Nghị định 139 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 139 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 139 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 139 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 139 Chính phủ mới nhất, số 139 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 139/2003/ND-CP ngày 18/11/2003,Nghị định 139 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2003,NĐ 139 Chính

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

18

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

19

Nghị định 139/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 1999-2004

139/1999/ND-CP,Nghị định 139 1999,Chính phủ,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Danh sách đơn vị bầu cử,Số đại biểu được bầu,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Thành phố Hải Phòng,Nhiệm kỳ 1999-2004,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

20

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đak Đoa, xã Hneng, xã Kon Gang và xã Glar để mở rộng thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

139/NQ-CP,Nghị quyết 139 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2013 NGHỊ

Ban hành: 29/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!