Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 139/2007/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 139/2007/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6718 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-139:2013/BNNPTNT về phương pháp phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-139:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-139:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 139 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI TRỘN VÀ XỬ LÝ CHẤT NỀN TRỒNG CÂY TRONG KHU CÁCH LY KIỂM DỊCH THỰC VẬT National technical regulation on mixed technique and treatment of

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1748:2007 (ISO 139 : 2005) về vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử

TCVN1748:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1748:2007,***,Môi trường chuẩn để điều hòa và thử,Vật liệu dệt,TCVN 1748:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1748 : 2007 ISO 139 : 2005 VẬT LIỆU DỆT - MÔI TRƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐIỀU HÒA VÀ THỬ Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 139:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi

04TCN139:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN139:2006,***,Hạt giống hồi,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi,04TCN 139:2006,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 139:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG HỒI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN139:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN139:2005,***,Xác định hệ số thấm của đất,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,14 TCN 139:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 139 - 2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 139:2000 về cơ sở chế biến thuỷ sản khô - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

28TCN139:2000,Tiêu chuẩn ngành 28TCN139:2000,***,28TCN139:2000,Cơ sở chế biến thuỷ sản ,Cơ sở chế biến thuỷ sản khô,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 139:2000 CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN KHÔ - ÐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Dried fish processing establishments -

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN139:1991 về cát tiêu chuẩn để thử xi măng

TCVN139:1991,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN139:1991,***,Cát tiêu chuẩn để thử xi măng,TCVN139:1991 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 139 : 1991 CÁT TIÊU CHUẨN ĐỂ THỬ XI MĂNG Standard sand for cement testing Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 139: 1978 Tiêu chuẩn này quy định cát tiêu chuẩn dùng để thử cường độ xi

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-139:1995 về hệ thống thông tin cáp sợi quang – Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-139:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-139:1995,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống thông tin cáp sợi quang,Yêu cầu kỹ thuật,TCN 68-139:1995,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 139: 1995 HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁP SỢI QUANG YÊU CẦU KỸ THUẬT OPTICAL FIBER TRANSMISSION SYSTEMS TECHNICAL STANDARDS MỤC LỤC

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 139:1985 về thủy tinh - cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng đồng oxyt

TCXD139:1985,Tiêu chuẩn XDVN TCXD139:1985,***,TCXD 139:1985 ,Thủy tinh,Cát để sản xuất thủy tinh,Phương pháp phân tích hóa học,Xác định hàm lượng đồng oxyt,Xây dựng,Hóa chất TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 139 : 1985 THỦY TINH - CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ HỌC - X ÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG OXYT. Glass - Sand

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN7787:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7787:2007,***,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Xác định hàm lượng vitamin D ,Sữa bột gầy,TCVN 7787:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7787 : 2007 ISO 14892 : 2002 SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN1454:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2007,***,TCVN 1454:2007,Chè đen,Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7680:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7680:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ dây nối liên kết,Bộ dây nguồn,Phụ kiện điện,TCVN 7680:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn ngành TCN 12: 2007 về thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp – Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Trang bị, tổ chức công tác phòng chống cháy nổ theo đúng Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ và Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an. 10.2 An toàn lao động - Thủ kho bảo quản được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao

Ban hành: 30/08/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN104:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN104:2007,Bộ Xây dựng,Đường đô thị,Yêu cầu thiết kế,TCXDVN 104:2007,Bộ Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN392:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN392:2007,Bộ Xây dựng,Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn,TCXDVN 392:2007 ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Xây dựng,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 392:2007 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN394:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN394:2007,Bộ Xây dựng,Trang thiết bị điện công trình xây dựng,An toàn điện,Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện,TCXDVN 394: 2007,Xây dựng TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN390:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN390:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN390:2007,Kết cấu bê tông,Bê tông cốt thép lắp ghép,Quy phạm thi công và nghiệm thu ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390:2007 KẾT CẤU  BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled  Concrete and reinforced

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN389:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN389:2007,Bộ Xây dựng, TCXDVN389:2007,Sản phẩm bê tông ứng lực trước ,Xây dựng   TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 389:2007 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance LỜI NÓI

Ban hành: 06/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN383:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN383:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 383:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa Manhêdi,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 384:2007 về vật liệu chịu lửa – vữa cao Alumin do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN384:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN384:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 384:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa cao Alumin,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 384:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories –High alumina mortars Lời nói đầu TCXDVN 384:2007 "Vật liệu chịu

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN386:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN386:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 386:2007 ,Thử nghiệm khả năng chịu lửa,Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 386:2007 (BS EN 1634-1:2000) THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY Fire Resistance Test – Fire Door and

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!