Tra cứu hỏi đáp Tiền ảo

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác 15:40 | 21/04/2018

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Lan Anh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác 15:39 | 21/04/2018

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Trúc, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về việc quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác 15:09 | 21/04/2018

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Minh Tú, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Công thương trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác 08:21 | 21/04/2018

Trách nhiệm của Bộ Công thương trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Thúy Mi, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Công thương trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác 08:20 | 21/04/2018

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Khải Vy, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề về quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác 08:18 | 21/04/2018

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Ngọc Ánh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo khác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập.          

Hỏi đáp pháp luật Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo dựa được xây dựng trên quan điểm nào? 08:44 | 16/09/2017

Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo dựa được xây dựng trên quan điểm nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Ngân, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng. Tôi đang tìm hiểu về Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo và tôi có thắc mắc cần được giải đáp. Cụ thể là: Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo dựa được xây dựng trên quan điểm nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

Hỏi đáp pháp luật Mục tiêu Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? 08:44 | 16/09/2017

Mục tiêu Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thảo Linh, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang tìm hiểu về Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo và tôi có thắc mắc cần được giải đáp. Cụ thể là: Mục tiêu Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? 08:44 | 16/09/2017

Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang tìm hiểu về Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo là gì và tôi có thắc mắc cần được giải đáp. Cụ thể là: Nhiệm vụ Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

Hỏi đáp pháp luật Quan điểm Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo 15:48 | 07/09/2017

Quan điểm Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lan Anh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quan điểm Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Mục tiêu Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo 15:48 | 07/09/2017

Mục tiêu Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh An hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi mục tiêu Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan 15:46 | 07/09/2017

Rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lam Châu hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo 15:45 | 07/09/2017

Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiện Nhân hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo 15:42 | 07/09/2017

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Lam hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo 15:41 | 07/09/2017

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hằng Nga hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Nghiên cứu, lập đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh nhằm hoàn thiện khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo 15:40 | 07/09/2017

Nghiên cứu, lập đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh nhằm hoàn thiện khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoài Nam hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi có nghe gần đây nói về Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp. Theo như tôi biết thì Bitcoin hiện nay cũng dần phổ biến ở nước ta. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đây là Đề án quan trọng giúp hoàn thiện khung pháp lý để quản lý những tài sản ảo như Bitcoin. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi nghiên cứu, lập đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh nhằm hoàn thiện khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào