Loading...

Thẩm tra viên

Hỏi đáp pháp luật Khái niệm Thẩm tra viên

Xin chào Ban tư vấn, tôi là Nguyễn Trần Thanh Xuân, hiện tại đang công tác trong cơ quan nhà nước. Tôi có thắc mắc này cần được giải đáp, nó rất quan trọng đến sự nghiệp của bạn thân tôi. Do đó, mong các bạn giải đáp giúp tôi nhanh chóng, Đó là Thẩm tra viên là ai? Và để được bổ nhiệm làm Thẩm tra viên thì tôi phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào theo quy định pháp luật hiện nay? Xin cảm ơn rất nhiều!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm tra viên là ai?

Thẩm tra viên là ai? Xin chào Ban biên tập, tôi là Vương Thông, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật đến việc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì Thẩm tra viên là ai? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Uyên, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là trình tự, cách thức thực hiện thủ tục chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Hỏi đáp pháp luật Việc cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào?

Việc cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Lâm, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là việc cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cấp đổi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định ra sao?

Cấp đổi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Uyên, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là việc cấp đổi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thu hồi Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo, thu hồi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Thu hồi Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo, thu hồi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Văn Thiết, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là việc thu hồi Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo, thu hồi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ đề nghị chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Uyên, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là hồ sơ đề nghị chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào?

Điều kiện của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quang Lâm, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là điều kiện của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng và nguyên tắc bổ nhiệm thẩm tra viên thi hành án dân sự

Đối tượng và nguyên tắc bổ nhiệm thẩm tra viên thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định liên quan đến trình tự, thủ tục bổ nhiệm thẩm tra viên thi hành án dân sự để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới của mình. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Đối tượng và nguyên tắc bổ nhiệm thẩm tra viên thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hoàng Nam (nam***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hội đồng kiểm tra, sát hạch và nội dung kiểm tra, sát hạch thẩm tra viên thi hành án dân sự

Hội đồng kiểm tra, sát hạch và nội dung kiểm tra, sát hạch thẩm tra viên thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định liên quan đến trình tự, thủ tục bổ nhiệm thẩm tra viên thi hành án dân sự để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới của mình. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Theo quy định pháp luật hiện hành thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch và nội dung kiểm tra, sát hạch thẩm tra viên thi hành án dân sự được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Công (cong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc quản lý, sử dụng thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên cho người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự

Nguyên tắc quản lý, sử dụng thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên cho người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định liên quan đến thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu cho người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới của mình. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Quản lý, sử dụng thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên cho người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện theo nguyên tắc như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hương Tràm (tram***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên thi hành án của người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự

Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên thi hành án của người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định liên quan đến thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu cho người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới của mình. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên thi hành án của người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự theo quy định hiện hành được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Long (long***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án dân sự được quản lý như thế nào?

Kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án dân sự được quản lý như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tại tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định liên quan đến thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu cho người làm công tác trong cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho bài báo cáo sắp tới của mình. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Việc quản lý kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Thùy Trâm (tram***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chương trình đào tạo chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Chương trình đào tạo chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lan Vy, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Cho tôi hỏi: Chương trình đào tạo chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức đào tạo chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông

Tổ chức đào tạo chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lan Phương, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Cho tôi hỏi: Tổ chức đào tạo chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)      

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào