Đăng ký sở hữu công nghiệp

Đăng ký sở hữu công nghiệp đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Văn bản ủy quyền tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp có cần công chứng hay không?
Chào anh/chị, tôi có dự định đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với một kiểu dáng công nghiệp mà tôi thiết kế, tôi muốn hỏi là khi ủy quyền cho người khác đăng ký sở hữu công nghiệp thì văn bản ủy quyền có cần phải công chứng hay không? Và thưc hiện các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan nào?
Hỏi đáp pháp luật Các nội dung của văn bản quỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Tôi biết việc ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp phải được tiến hành theo quy định pháp luật. Do đó, nhờ Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi các nội dung cần có trong văn bản quỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp? Thời điểm giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ được xác định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được xem là hợp lệ khi nào?

Tôi tên Huyền Trang hiện sinh sống và làm việc tại Nghệ An, vừa qua tôi có tìm hiểu về đơn sở hữu công nghiệp, biết được đơn hợp lệ khi đáp ứng các quy định gì, nhưng vẫn chưa biết cụ thể: Đơn sở hữu công nghiệp được xem là hợp lệ khi không thuộc vào các trường hợp nào? Nên rất mong Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

(*******@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao lâu?

Tôi mới được nhận vào làm cho một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về đăng ký sở hữu công nghiệp. Công ty có cho tôi làm một số bài báo cáo liên quan đến lĩnh vực này để quen việc. Có một câu tôi chưa trả lời được nên các bạn có thể hỗ trợ cho tôi được không? Các bạn có thể trả lời giúp tôi thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hiện nay là bao lâu được không? Cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao lâu?

Tôi mới được nhận vào làm cho một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về đăng ký sở hữu công nghiệp. Công ty có cho tôi làm một số bài báo cáo liên quan đến lĩnh vực này để quen việc. Có một câu tôi chưa trả lời được nên các bạn có thể hỗ trợ cho tôi được không? Các bạn có thể trả lời giúp tôi thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hiện nay là bao lâu được không? Cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ khi nào?

Tôi được biết việc thẩm định hình thức của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là nhằm để xác định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đó có hợp lệ hay không? Vậy trong các trường hợp nào sau khi thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thì đơn đăng ký đó sẽ bị coi là không hợp lệ ạ?

Hỏi đáp pháp luật Việc hoàn trả phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Việc hoàn trả phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Tú, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nhưng có thăc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tạp giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc hoàn trả phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quang Lâm, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nhưng có thăc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tạp giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Giấy, hợp đồng ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp phải có các nội dung nào?

Giấy, hợp đồng ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp phải có các nội dung nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thu Dung, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nhưng có thăc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tạp giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là giấy, hợp đồng ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp phải có các nội dung nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Giấy, hợp đồng ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp có hiệu lực khi nào?

Giấy, hợp đồng ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp có hiệu lực khi nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hồng Lĩnh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nhưng có thăc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tạp giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là giấy, hợp đồng ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp có hiệu lực khi nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thu phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Thu phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Mai Loan, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nhưng có thăc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tạp giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc thu phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu nào

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Hải. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hoàng Hải (hoanghai*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Minh. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hoàng Minh (hoangminh*****@gmail.com)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào