Chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư có cần chứng minh năng lực tài chính hay không?

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư có cần chứng minh năng lực tài chính không? Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm những gì? Chào anh/chị công ty của tôi đang chuẩn bị hồ sơ để đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, xin hỏi công ty của tôi có cần chứng minh năng lực tài chính khi đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư không?

Hỏi đáp pháp luật Chế độ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam

Chế độ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phạm Anh Khang, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi chế độ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Phạm Anh Khang (anhkhang*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quy định về hồ sơ, trình tự đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam

Hồ sơ, trình tự đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Thảo, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hồ sơ, trình tự đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Nguyễn Thanh Thảo (thaothanh*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phan Thanh Luật, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phát triển, quản lý, sử dụng, sở hữu, giao dịch về nhà ở, nhà ở xã hội, quản lý nhà nước về nhà ở, nhà ở xã hội. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Phan Thanh Luật (thanhluat*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng khu đô thị

Thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng khu đô thị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Khánh Linh, sống tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị. Cho tôi hỏi: Thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng khu đô thị được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.          

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay tại EVN

Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay tại EVN được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc trong ngành điện lực.Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay tại EVN được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Vũ (vu****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hóa phẩm. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Giang (giang****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, bảo lãnh của VNPT được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, bảo lãnh của VNPT được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại bưu điện huyện. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, bảo lãnh của VNPT được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thu Ngọc (ngoc****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thời gian gửi quyết định chủ trương đầu tư cho cơ quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công là bao lâu?

Thời gian gửi quyết định chủ trương đầu tư cho cơ quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công là bao lâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Thời gian gửi quyết định chủ trương đầu tư cho cơ quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công là bao lâu? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Trúc Anh (anh_nguyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung giám sát của cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, chủ chương trình được quy định như thế nào?

Nội dung giám sát của cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, chủ chương trình được quy định như thế nào? Xin chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành một số dự án đầu tư vậy nên tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp đỡ.Nội dung giám sát của cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, chủ chương trình được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hồng Phước (phuoc****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn nhà nước

Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn nhà nước được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Phú, đang sinh sống ở Quảng Bình, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn nhà nước gồm những nội dung gì? Vấn đề này được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Phú_097**)

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp phải xin chủ trương đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Tại mục 1 - Điều 5 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ có nói: "Đối với các dự án quan trọng quốc gia, chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư". Vậy cho tôi hỏi "Đối với các dự án khác" được nêu trên thì không phải lập Báo cáo đầu tư nhưng có cần phải xin chủ trương đầu tư hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào