Loading...

Bộ trưởng Bộ y tế

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn để cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Là người làm trong lĩnh vực y tế, tôi đã cố gắn rất nhiều, do đó mà tôi khá quan tâm đến việc được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen, tuy nhiên, cá nhân cần đạt được một số tiêu chuẩn nhất định thì mới được tặng, thế thì Ban biên tập vui lòng cho tôi biết tôi cần đạt được những tiêu chuẩn gì? Mong sớm nhận được phản hồi.

Hoài Thanh (thanh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế bị phạt thế nào?

Hình thức xử phạt cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Trong quá trình làm việc, tôi gặp một số vướng mắc mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế bị xử phạt ra sao? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Vũ Đăng Toàn (0122****)

Hỏi đáp pháp luật Thử thuốc trên lâm sàng khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế bị xử lý ra sao?

Hình thức xử phạt hành vi thử thuốc trên lâm sàng khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuy Hòa, Phú Yên. Trong quá trình làm việc, tôi gặp một số vướng mắc mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, hiện nay, hành vi thử thuốc trên lâm sàng khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế bị xử phạt ra sao? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  Đức Đại (dai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế bị phạt thế nào?

Hình thức xử phạt hành vi thực hiện xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Trong quá trình làm việc, tôi gặp một số vướng mắc mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì hành vi xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế bị xử phạt ra sao? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!   La Trung Thành (thanh***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Bộ trưởng Bộ Y tế định giá đối với hàng hóa, dịch vụ nào?

Bộ trưởng Bộ Y tế định giá đối với hàng hóa, dịch vụ nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ cho công việc cũng như có thể am hiểu về pháp luật hơn nên tôi muốn tìm hiểu một số nội dung quy định về hoạt động điều tiết giá của Nhà nước, cụ thể là việc định giá. Chính vì thế, nên tôi có thắc mắc gửi đến cho các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hàng hóa, dịch vụ nào do Bộ trưởng Bộ Y tế định giá? Văn bản nào quy định chi tiết nội dung này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cảm ơn anh/chị rất nhiều.

Tuyết Minh (minh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp trên quyết định

Các hình thức khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp trên quyết định được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi trong lĩnh vực y tế. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm các thông tin về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Trong đó, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được các chuyên gia giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay thì những hình thức khen thưởng nào do Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp trên quyết định? Cụ thể vấn đề này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! Thùy Trang (trang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định

Các hình thức khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Phú Yên trong lĩnh vực y tế. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm các thông tin về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Trong đó, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được các chuyên gia giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay thì những hình thức khen thưởng nào do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định? Cụ thể vấn đề này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! 

Thái Hiệp (hiep***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế phải đáp ứng những điều kiện nào?

Tiêu chuẩn để cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận trong lĩnh vực y tế. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm các thông tin về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Trong đó, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được các chuyên gia giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay thì để được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, cá nhân phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Cụ thể vấn đề này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! Quốc Hưng (hung***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn để tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận trong lĩnh vực y tế. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm các thông tin về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Trong đó, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được các chuyên gia giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay thì để được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, tập thể phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Cụ thể vấn đề này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! Kim Sen (sensen***@yahoo.com)

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức khen thưởng trong ngành Y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thẩm quyền quyết định tặng các hình thức khen thưởng trong ngành y tế của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Phú Yên trong lĩnh vực y tế. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Qua một số tài liệu tôi được biết, các hình thức khen thưởng trong ngành y tế được quyết định tặng bởi nhiều chủ thể với thẩm quyền khác nhau. Tôi thắc mắc không biết Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định tặng những hình thức khen thưởng nào? Tôi có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe! 

Đào Duy Bình (binh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị khen thưởng trong ngành Y tế đối với bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước trong lĩnh vực Y tế. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. Qua một số tài liệu tôi được biết, các tập thể, cá nhân phải đạt những tiêu chuẩn nhất định mới được xét tặng khen thưởng. Và hồ sơ, giấy tờ đề nghị khen thưởng cũng khác nhau tùy từng danh hiệu khen thưởng. Vậy, trong quá trình làm thủ tục khen thưởng đối với bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm những tài liệu, giấy tờ nào? Tôi có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ Quý chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe!  Trịnh Khắc Duy (0122****)

Hỏi đáp pháp luật Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khẩu như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khẩu như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang là sinh viên Khoa Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội, hiện tại tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định mới nhất để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của tôi. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khẩu thế nào? Văn bản nào quy định nội dung này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Quang Quý (quy***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong hoạt động thanh tra y tế được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong hoạt động thanh tra y tế được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc trong hoạt động thanh tra ngành y tế, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong hoạt động thanh tra y tế được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh truyền nhiễm

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh truyền nhiễm được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Thuỳ Chi (email: chi***gmail.com), hiện đang là sinh viên năm 2 ngành luật. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh truyền nhiễm? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế nông thôn trong việc khống chế bệnh truyền lây giữa động vật và người

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc khống chế bệnh truyền lây giữa động vật và người. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống ở Long An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế thôn có trách nhiệm gì trong việc phòng chống bện truyền nhiễm giữa động vật và người? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thùy Linh_093**)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào