Điểm chuẩn xét học bạ và điểm đánh giá năng lực Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024?

Điểm chuẩn xét học bạ và điểm đánh giá năng lực Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024?

Điểm chuẩn xét học bạ và điểm đánh giá năng lực Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024?

Căn cứ theo Thông báo 3248/TB-ĐHĐT-HĐTS năm 2024

Tại đây, Trường Đại học Đồng Tháp đã công bố điểm chuẩn xét học bạ (theo phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT) và điểm đánh giá năng lực (theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TPHCM).

Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm Toán học với điểm chuẩn xét học bạ là 29,6 điểm và điểm đánh giá năng lực là 920 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn xét học bạ và điểm đánh giá năng lực như sau:

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-1.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-2.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-3.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-4.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-5.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-6.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/thap-7.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/dai-hoc-dong-thap.jpg

Điểm chuẩn xét học bạ và điểm đánh giá năng lực Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024? (Hình từ Internet)

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT gồm những ai?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 32 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 32. Ban Phúc khảo
1. Thành phần Ban Phúc khảo bài thi tự luận tương tự như thành phần Ban Chấm thi tự luận quy định tại khoản 1 Điều 26 Quy chế này; thành phần Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm tương tự như thành phần Ban Chấm thi trắc nghiệm quy định tại khoản 1 Điều 28 Quy chế này. Người đã tham gia Ban Làm phách và Ban Chấm thi tự luận không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi tự luận; người đã tham gia Ban Chấm thi trắc nghiệm không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.
...

Căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 28. Ban Chấm thi trắc nghiệm
1. Thành phần Ban Chấm thi trắc nghiệm:
a) Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm;
b) Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo các phòng thuộc sở GDĐT và lãnh đạo các trường phổ thông;
c) Tổ Chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm do lãnh đạo Ban Chấm thi trắc nghiệm kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở GDĐT và trường phổ thông;
d) Tổ Thư ký chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở GDĐT và trường phổ thông;
đ) Tổ Giám sát chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở GDĐT và trường phổ thông;
e) Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ.
...

Như vậy, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT bao gồm:

- Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm.

- Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo các phòng thuộc sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các trường phổ thông.

- Tổ Chấm trắc nghiệm, gồm:

+ Tổ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm do lãnh đạo Ban Chấm thi trắc nghiệm kiêm nhiệm.

+ Các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở Giáo dục và Đào tạo và trường phổ thông.

- Tổ Thư ký chấm trắc nghiệm, gồm:

+ Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm.

+ Các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở Giáo dục và Đào tạo và trường phổ thông.

- Tổ Giám sát chấm trắc nghiệm, gồm:

+ Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm.

+ Các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở Giáo dục và Đào tạo và trường phổ thông.

- Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ.

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm có cần lập biên bản sau khi kết thúc việc chấm phúc khảo không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 33. Phúc khảo bài thi
...
5. Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm:
a) Khi có mặt đầy đủ thành viên được giao nhiệm vụ chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm mới tiến hành mở niêm phong túi bài thi; Hội đồng thi có số lượng bài thi phúc khảo lớn có thể chia thành các nhóm để thực hiện. Việc chấm phúc khảo phải bảo đảm nguyên tắc mở túi nào chấm phúc khảo dứt điểm túi đó, niêm phong trở lại rồi mới được mở túi khác;
b) Thực hiện đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu TLTN với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính, nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ;
c) Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ ký của Trưởng ban Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để quản lý; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý thi và lưu trữ;
d) Kết thúc việc chấm phúc khảo, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm lập biên bản tổng hợp, có chữ ký của Trưởng ban và tất cả các thành viên, Tổ Giám sát;
đ) Tổ Giám sát phải thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, thường xuyên, liên tục tất cả các khâu trong quá trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm.
...

Như vậy, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm bắt buộc phải lập biên bản sau khi kết thúc việc chấm phúc khảo, có chữ ký của Trưởng ban và tất cả các thành viên, Tổ Giám sát.

Tuyển sinh Đại học
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tuyển sinh Đại học
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp trường đại học xét tuyển khối C00 năm 2024 mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp trường đại học xét tuyển khối D10 năm 2024 cập nhật mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp trường đại học xét tuyển khối C04 năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Khối D12 gồm những môn nào? Tổng hợp trường đại học xét tuyển khối D12 năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm sàn đại học năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm sàn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Khối C02 gồm những môn nào? Tổng hợp trường đại học xét tuyển khối C02 năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách đăng ký nguyện vọng đại học 2024 đơn giản, chuẩn nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn đại học năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm sàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tuyển sinh Đại học
Nguyễn Thị Kim Linh
3,563 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tuyển sinh Đại học
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào