Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?

Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu? Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm phải đáp ứng đủ các điều kiện nào?

Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?

Căn cứ tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 quy định về chỉ định thầu như sau:

Điều 23. Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
...
m) Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.
Trường hợp cần điều chỉnh hạn mức quy định tại điểm này để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định
...

Như vậy, gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thì áp dụng chỉ định thầu trong việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?

Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm phải đáp ứng đủ các điều kiện nào?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 quy định về chỉ định thầu như sau:

Điều 23. Chỉ định thầu
...
3. Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có quyết định đầu tư được phê duyệt đối với dự án, trừ gói thầu tư vấn phục vụ công tác chuẩn bị dự án;
b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
c) Đã được bố trí vốn để thực hiện gói thầu;
d) Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay.
4. Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
5. Việc chỉ định thầu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.
6. Trường hợp gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 3 Điều này nhưng vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các điều 21, 22, 24 và 25 của Luật này thì khuyến khích người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức khác để lựa chọn nhà thầu.
7. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này.

Như vậy, việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có quyết định đầu tư được phê duyệt đối với dự án, trừ gói thầu tư vấn phục vụ công tác chuẩn bị dự án;

- Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Đã được bố trí vốn để thực hiện gói thầu;

Lưu ý: Việc chỉ định thầu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp 2024?

Căn cứ khoản 4 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 quy định về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu như sau:

Điều 43. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu
...
4. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp bao gồm các bước sau đây:
a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
c) Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của nhà thầu;
d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;
đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.
....

Như vậy, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp 2024 được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của nhà thầu;

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Chỉ định thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chỉ định thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian ký hợp đồng sau khi chỉ định thầu rút gọn theo Luật Đấu thầu 2023 là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ đầu tư đã chỉ định thầu thì nhà thầu có được ký hợp đồng với nhà thầu khác thực hiện 60%-80% giá trị gói thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn mức chỉ định thầu rút gọn năm 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc chỉ định thầu đối với gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì được thực hiện trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung có được áp dụng hình thức chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu gói thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chỉ định thầu
Nguyễn Thị Hiền
579 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chỉ định thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào