Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?

Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?

Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024?

Tại Điều 78 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có quy định quy trình chỉ định thầu rút gọn như sau:

(1) Việc chỉ định thầu rút gọn đối không phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các trường hợp sau:

- Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân;

Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường;

(2) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và thông tin sơ bộ về nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng;

Bước 2: Hoàn thiện hợp đồng;

Bước 3: Trình, phê duyệt kết quả chỉ định thầu;

Bước 4: Ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu;

Bước 5: Quản lý thực hiện hợp đồng;

Bước 6: Công khai kết quả chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(3) Việc chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm:

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng thì phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu:

Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc để chuẩn bị và gửi Dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư dự kiến có khả năng thực hiện gói thầu.

Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

Bước 2: Hoàn thiện hợp đồng, trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để trình, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

Bước 3: Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan khác. Việc quản lý thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Trường hợp chủ đầu tư không áp dụng quy trình rút gọn tại mục (2) mà áp dụng quy trình thông thường thì thực hiện theo quy định tại Điều 76 hoặc Điều 77 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?

Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024? (Hình từ Internet)

Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?

Tại khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 có quy định nhà thầu là tổ chức, cá nhân hoặc kết hợp giữa các tổ chức hoặc giữa các cá nhân với nhau theo hình thức liên danh trên cơ sở thỏa thuận liên danh tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn.

Trường hợp liên danh, thỏa thuận liên danh phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh đối với toàn bộ phạm vi của gói thầu.

Hiện hành pháp luật không quy định cụ thể về mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn. Tuy nhiên anh/chị có thể tham khảo mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn như sau:

Xem chi tiết mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn tại đây.

Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu?

Tại khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu 2023 có quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm:

- Đấu thầu rộng rãi;

- Đấu thầu hạn chế;

- Chỉ định thầu;

- Chào hàng cạnh tranh;

- Mua sắm trực tiếp;

- Tự thực hiện;

- Tham gia thực hiện của cộng đồng;

- Đàm phán giá;

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Chỉ định thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chỉ định thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian ký hợp đồng sau khi chỉ định thầu rút gọn theo Luật Đấu thầu 2023 là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ đầu tư đã chỉ định thầu thì nhà thầu có được ký hợp đồng với nhà thầu khác thực hiện 60%-80% giá trị gói thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn mức chỉ định thầu rút gọn năm 2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình chỉ định thầu rút gọn 2024? Mẫu dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc chỉ định thầu đối với gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì được thực hiện trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung có được áp dụng hình thức chỉ định thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu gói thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chỉ định thầu
Lương Thị Tâm Như
2,835 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chỉ định thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào