Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?

Theo Điều 33 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

Điều 33. Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư
1. Hội nghị của cộng đồng dân cư được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần vào thời gian cuối năm.
2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị là đại diện của toàn thể các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố.
3. Tại hội nghị, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo với Nhân dân về tình hình của cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các nội dung đã được cộng đồng dân cư bàn và quyết định. Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện dân chủ ở thôn, tổ dân phố và trên địa bàn cấp xã. Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được bầu tại thôn, tổ dân phố báo cáo, cung cấp thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét, xác minh theo kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư.

Như vậy, theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư? (Hình từ Internet)

Trình tự tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư thực hiện dân chủ ở cơ sở như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định trình tự tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

Bước 1: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và nội dung hội nghị, giới thiệu thư ký hội nghị.

Thư ký hội nghị có trách nhiệm ghi biên bản tại hội nghị.

Bước 2: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trình bày báo cáo về tình hình của thôn, tổ dân phố, kết quả thực hiện các nội dung đã được cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

Bước 3: Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố trình bày báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện dân chủ ở thôn, tổ dân phố và trên địa bàn cấp xã.

Bước 4: Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được bầu tại thôn, tổ dân phố trình bày báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét, xác minh theo kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn.

Bước 5: Đại diện các hộ gia đình thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị.

Bước 6: Thông tin, trao đổi, tiếp thu và giải trình ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng dân cư đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bước 7: Thông qua các nội dung được trình bày tại hội nghị.

Bước 8: Biểu dương cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong việc thực hiện các hoạt động của cộng đồng dân cư.

Bước 9: Kết luận hội nghị.

Sau khi kết thúc hội nghị, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả hội nghị gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Tổ chức nào thay cộng đồng dân cư thay mặt Nhân dân kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cấp xã?

Theo khoản 3 Điều 34 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

Điều 34. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân
1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, đối với cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân.
2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.
3. Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thay mặt Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Tiểu mục 2 và Tiểu mục 3 của Mục này.

Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thay mặt Nhân dân kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức hợp lệ khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thành viên của Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước bao gồm bao nhiêu thành viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định nội dung người lao động giám sát như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan, cá nhân nào có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân thực hiện kiểm tra nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các nội dung ở xã, phường, thị trấn là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là bao lâu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tạ Thị Thanh Thảo
87 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào