Đề xuất thông tin về sức khoẻ cá nhân được tích hợp trên VNeID?

Đề xuất thông tin về sức khoẻ cá nhân được tích hợp trên VNeID? Thông tin về sức khỏe của người bệnh có được tiết lộ không?

Đề xuất thông tin về sức khoẻ cá nhân được tích hợp trên VNeID?

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế. Theo điểm đ khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế như sau:

Điều 9. Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế
1. Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế.
2. Phạm vi dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế
a) Thông tin về các cơ sở được thành lập hoặc có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; y dược cổ truyền; phục hồi chức năng; giám định y khoa; giám định pháp y; giám định pháp y tâm thần; y tế dự phòng; dân số và sức khỏe sinh sản; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế và khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế; các cơ sở giáo dục đại học, sau đại học; giáo dục nghề nghiệp trong khối ngành sức khỏe; cơ sở sản xuất, kinh doanh dược; cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế; cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cơ sở bán lẻ thuốc; thiết bị y tế và vật tư y tế tiêu hao; thuốc; thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, bao gồm: Mã định danh; tên; hình thức tổ chức; số quyết định thành lập; số giấy phép hoạt động; thông tin về phạm vi hoạt động, kinh doanh và dịch vụ cung cấp trong lĩnh vực y tế.
b) Thông tin về nhân lực y tế, bao gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân; thông tin về trình độ đào tạo; thông tin về chứng chỉ hành nghề; thông tin về phạm vi hoạt động chuyên môn.
c) Thông tin cơ bản về thiết bị y tế, bao gồm: Thông tin lưu hành; thông tin giấy phép xuất khẩu; thông tin giấy phép nhập khẩu; thông tin định danh thiết bị y tế.
d) Thông tin cơ bản về dược, bao gồm: Thông tin lưu hành; thông tin giấy phép xuất khẩu; thông tin giấy phép nhập khẩu; thông tin định danh thuốc.
đ) Thông tin về sức khỏe cá nhân, bao gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân; thông tin về chứng sinh; thông tin về bảo hiểm y tế; các thông tin sức khỏe cá nhân cơ bản và thông tin báo tử.
...

Theo đó, thông tin về sức khỏe cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế theo dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế bao gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân; thông tin về chứng sinh; thông tin về bảo hiểm y tế; các thông tin sức khỏe cá nhân cơ bản và thông tin báo tử.

Tại điểm b khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế như sau:

Điều 15. Khai thác và sử dụng dữ liệu y tế
...
4. Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử
a) Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định này được dùng cho việc xây dựng kho dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai Sổ sức khỏe điện tử của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khi sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hoạt động theo quy định của pháp luật.
b) Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định này được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.
c) Bộ Y tế quy định về Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.
d) Cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân được sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ khi sử dụng dịch vụ y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
...

Như vậy, dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế đã đề xuất thông tin về sức khỏe cá nhân được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Xem toàn văn dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế tại đây: tại đây

Đề xuất thông tin về sức khoẻ cá nhân được tích hợp trên VNeID?

Đề xuất thông tin về sức khoẻ cá nhân được tích hợp trên VNeID? (Hình từ Internet)

Thông tin về sức khỏe của người bệnh có được tiết lộ không?

Tại khoản 2 Điều 10 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định như sau:

Điều 10. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh
1. Được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế, địa vị xã hội.
2. Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư mà người bệnh đã cung cấp cho người hành nghề trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 của Luật này.
3. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
4. Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này.

Theo quy định thì thông tin về sức khỏe của bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án được giữ bí mật, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Như vậy, thông tin về sức khỏe của người bệnh được tiết lộ trong các trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

Theo Điều 12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Người bệnh được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và cung cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Người bệnh được cung cấp và giải thích chi tiết về các khoản chi trả dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu.

Khám chữa bệnh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Khám chữa bệnh
Hỏi đáp Pháp luật
Bệnh dài ngày là gì? Nghỉ ốm đau dài ngày người lao động được hưởng những quyền lợi gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Khung giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hiện nay như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi phí khám chữa bệnh cho nhân viên có tính thuế TNCN không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có các phòng khám chuyên khoa trong đa khoa thì có cần bố trí thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách phòng bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế? Biến chứng của bệnh sởi là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Bệnh do não mô cầu là gì? Các biện pháp phòng Bệnh do não mô cầu gồm những biện pháp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu quý 2 tại TP Hồ Chí Minh năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ sở khám chữa bệnh không tổ chức khám ngoài giờ hành chính thì được hưởng đẩy đủ quyền lợi BHYT khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sốc phản vệ là gì? Triệu chứng và cách xử trí cấp cứu phản vệ như thé nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Người hành nghề y nào được phép bán thuốc? Bị thu hồi giấy phép hành nghề y thì phải làm thủ tục gì để được tiếp tục hành nghề?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khám chữa bệnh
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
41 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Khám chữa bệnh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào