Mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán mới nhất 2024?

Mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán mới nhất 2024? Chữ viết trên chứng từ kế toán của công ty chứng khoán có được viết tắt không?

Mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán mới nhất 2024?

Mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán mới nhất 2024 đang được áp dụng theo Mẫu số 04 - VT tại Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư 210/2014/TT-BTC.

Dưới đây là mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/08062024/phieu-nhap-kho-tai-san.jpg

Tải về mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/08062024/cong-ty-chung-khoan-3.jpg

Mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Chữ viết trên chứng từ kế toán của công ty chứng khoán có được viết tắt không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 210/2014/TT-BTC quy định về lập chứng từ kế toán như sau:

Điều 5. Lập chứng từ kế toán
1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty chứng khoán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số.
2. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ.
3. Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

Theo quy định trên, chữ viết trên chứng từ kế toán của công ty chứng khoán không được viết tắt, phải rõ ràng và không tẩy xóa.

Công ty chứng khoán phải xin chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi thực hiện hoạt động nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 87 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Điều 87. Những hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng;
b) Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài;
c) Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
d) Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch;
đ) Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;
e) Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này.
2. Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam khi tạm ngừng hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận các hoạt động quy định tại Điều này.

Theo đó, công ty chứng khoán phải xin chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi thực hiện các hoạt động sau đây:

- Tạm ngừng hoạt động, ngoại trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng.

- Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài.

- Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài.

- Thành lập công ty con tại nước ngoài.

- Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch.

- Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch.

- Thực hiện các dịch vụ bao gồm:

+ Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

+ Cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán.

+ Cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

+ Lưu ký chứng khoán.

+ Bù trừ và thanh toán chứng khoán.

+ Các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Phiếu nhập kho
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Phiếu nhập kho
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu nhập kho tài sản tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách ghi phiếu nhập kho và phiếu xuất kho của doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133 mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu xuất kho và nhập kho theo Thông tư 200 file Excel?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phiếu nhập kho
Nguyễn Thị Kim Linh
47 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Phiếu nhập kho
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào