Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Theo tiết 4.3.3 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002 quy định về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như sau:

4.1. Qui định chung
...
4.3.3. Thanh dọc đáy
1. Nếu tàu có chiều rộng lớn hơn 4,8 m, còn phải đặt 2 thanh dọc đáy mỗi bên sống đáy, những tàu khác phải đặt ít nhất đặt 1 thanh dọc đáy mỗi bên.
2. Thanh dọc đáy phải là thanh liền. Tuy nhiên có thể dùng dạng thanh nối ghép 2 hoặc 3, nếu mối nối các đoạn thanh dọc đáy là mối nối gài.
3. Trong mỗi phần của thân tàu như định nghĩa ở 4.2.8, chỉ được bố trí nhiều nhất là 1 mối nối thanh dọc đáy.
4. Trong buồng máy, nếu thanh dọc đáy trùng với thành dọc bệ máy thì ở đó thành dọc bệ máy được coi là thanh dọc đáy và các đoạn thanh dọc đáy ở ngoài vùng buồng máy phải được nối ốp với thành dọc bệ máy (xem Bảng A9 – qui cách mối nối)
5. Thanh dọc đáy phải được đặt trực tiếp lên mặt trên của đà ngang đáy và được liên kết với đà ngang đáy bằng đinh thuyền.
6. Diện tích tiết diện ngang thanh dọc đáy, cm2 (hoặc tổng diện tích tiết diện ngang hai thanh dọc đáy nếu đặt hai thanh dọc đáy theo qui định của 4.3.3-1) không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2.
7. Các thanh dọc bệ máy phải có chiều dài lớn hơn chiều dài máy và phải kéo dài quá về phía mũi và phía đuôi ít nhất 2 khoảng sườn mỗi phía. Các thanh dọc bệ máy phải được liên kết với nhau ít nhất bằng 3 thanh dằng ngang. Diện tích tiết diện ngang thanh dọc bệ máy và thanh dằng ngang không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A14.
...

Như vậy, thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ phải có các yêu cầu sau:

- Nếu tàu có chiều rộng lớn hơn 4,8 m, còn phải đặt 2 thanh dọc đáy mỗi bên sống đáy, những tàu khác phải đặt ít nhất đặt 1 thanh dọc đáy mỗi bên.

- Thanh dọc đáy phải là thanh liền. Tuy nhiên có thể dùng dạng thanh nối ghép 2 hoặc 3, nếu mối nối các đoạn thanh dọc đáy là mối nối gài.

- Trong mỗi phần của thân tàu như định nghĩa ở tiết 4.2.8 tiểu mục 4.2 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002, chỉ được bố trí nhiều nhất là 1 mối nối thanh dọc đáy.

- Trong buồng máy, nếu thanh dọc đáy trùng với thành dọc bệ máy thì ở đó thành dọc bệ máy được coi là thanh dọc đáy và các đoạn thanh dọc đáy ở ngoài vùng buồng máy phải được nối ốp với thành dọc bệ máy;

- Thanh dọc đáy phải được đặt trực tiếp lên mặt trên của đà ngang đáy và được liên kết với đà ngang đáy bằng đinh thuyền.

- Diện tích tiết diện ngang thanh dọc đáy, cm2 (hoặc tổng diện tích tiết diện ngang hai thanh dọc đáy nếu đặt hai thanh dọc đáy theo qui định của điểm 4.3.3-1 tiết 4.3.3 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002) không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

- Các thanh dọc bệ máy phải có chiều dài lớn hơn chiều dài máy và phải kéo dài quá về phía mũi và phía đuôi ít nhất 2 khoảng sườn mỗi phía. Các thanh dọc bệ máy phải được liên kết với nhau ít nhất bằng 3 thanh dằng ngang. Diện tích tiết diện ngang thanh dọc bệ máy và thanh dằng ngang không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A14 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002? (Hình từ Internet)

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc hông của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Theo tiết 4.3.4 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002 yêu cầu về kết cấu của thanh dọc hông tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như sau:

- Ở mỗi bên mạn tàu, tại mặt trong của hông phải đặt ít nhất 3 thanh dọc hông, có chiều rộng tối thiểu bằng 20 cm mỗi thanh, kề nhau. Về hai phía mũi-lái có thể giảm dần chiều rộng các thanh lọc hông nhưng không được nhỏ hơn 2/3 trị số nêu trên.

- Thanh dọc hông có thể được nối với nhau từ các đoạn bằng mối nối gài (có ngạnh) hoặc có thể dùng mối nối táp nếu Đăng kiểm chấp nhận.

- Chiều dày thanh dọc hông không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

Yêu cầu về thanh dọc mạn của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Theo tiết 4.3.5 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002 yêu cầu về thanh dọc mạn của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như sau:

- Những tàu có chiều cao mạn lớn hơn và bằng 2,5 m, ở mỗi bên mạn phải đặt ít nhất 1 thanh dọc mạn trực tiếp lên mặt trong của thanh sườn.

- Thanh dọc mạn phải là thanh liền. Tuy nhiên nếu dùng mối nối gài thì thanh dọc mạn có thể là thanh thép 2 hoặc 3.

- Trong mỗi phần của thân tàu được qui định ở tiết 4.2.8 tiểu mục 4.2 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002, không được bố trí quá 1 mối nối thanh dọc mạn.

- Diện tích tiết diện ngang thanh dọc không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Cây giống bơ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9301:2013?
Hỏi đáp Pháp luật
Đặc tính của anten đối với thiết bị đo và miễn nhiễm tần số radio theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-4:2010?
Hỏi đáp Pháp luật
TCVN 5760:1993 về thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu về vị trí, tổ chức không gian, diện tích đối với bãi cắm trại đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch theo TCVN 7796:2009 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định chung về bố trí đường cứu nạn ô tô theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8810:2011 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhân sự của tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo TCVN 12851:2019 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung của giấy chứng nhận cáp thép sử dụng cho mục đích chung theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5757:2009 gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm tra trước khi nạp giá chai chứa khí nén nhằm mục đích gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007?
Hỏi đáp Pháp luật
Dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện có yêu cầu kỹ thuật như thế nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
110 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào