Hướng dẫn quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024?

Hướng dẫn quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024 cụ thể? Thời gian báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhập khẩu đối với thương nhân được quy định như thế nào?

Hướng dẫn quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024?

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định về cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan như sau:

Điều 15. Cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
...
3. Quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Thương nhân nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
c) Thời hạn giải quyết việc cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân là trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ thời điểm phân giao theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư này và Bộ Công Thương nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Công Thương trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
...

Theo đó, quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024 được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của thương nhân: 1 bản chính.

- Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: 1 bản chính.

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

- Thương nhân nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 12/2018/TT-BCT trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Thời hạn giải quyết việc cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân là trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ thời điểm phân giao theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 12/2018/TT-BCT và Bộ Công Thương nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Lưu ý: Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Công Thương trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hướng dẫn quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024?

Hướng dẫn quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024? (Hình từ Internet)

Thời gian báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhập khẩu đối với thương nhân được quy định như thế nào?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 15 Thông tư 12/2018/TT-BCT được sửa đổi bởi Điều 25 Thông tư 42/2019/TT-BCT quy định thời gian báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhập khẩu đối với thương nhân cụ thể như sau:

- Thương nhân có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng quý trước ngày 10 của tháng đầu tiên quý kế tiếp hoặc đột xuất bằng văn bản qua dịch vụ bưu chính về tình hình thực hiện nhập khẩu theo yêu cầu của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

- Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm, thương nhân có báo cáo (thay cho báo cáo quý 3) gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) đánh giá khả năng nhập khẩu cả năm đó, đề nghị điều chỉnh tăng, giảm hạn ngạch nhập khẩu được cấp hoặc báo cáo số lượng hàng hóa không có khả năng nhập khẩu để phân giao cho thương nhân khác.

Đối tượng nào được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan như sau:

Điều 14. Đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
1. Đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu: Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.
2. Đối với mặt hàng muối: Thương nhân có nhu cầu sử dụng muối cho sản xuất được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận.
....

Như vậy, đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan gồm:

- Đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu: Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

- Đối với mặt hàng muối: Thương nhân có nhu cầu sử dụng muối cho sản xuất được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận.

- Đối với mặt hàng trứng gia cầm: Thương nhân có nhu cầu nhập khẩu trứng gia cầm.

- Đối với mặt hàng đường tinh luyện, đường thô: Thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương trên cơ sở trao đổi ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

- Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 12/2018/TT-BCT

Đối với các mặt hàng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư 12/2018/TT-BCT, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan.

Giấy phép nhập khẩu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giấy phép nhập khẩu
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan gồm giấy tờ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang theo hiệp định CPTPP như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu thủy sản sống mới nhất áp dụng năm 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống có hiệu lực bao nhiêu tháng?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm trong các trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP gồm các tài liệu gì?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ thuộc cơ quan nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hàng hóa không có giấy phép nhập khẩu có được xem là hàng hóa nhập lậu?
Hỏi đáp pháp luật
Giấy phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet theo thông tư 12/2015/TT-BCT
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy phép nhập khẩu
Nguyễn Thị Hiền
78 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giấy phép nhập khẩu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào