Mẫu bài thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 ngắn gọn cho học sinh tiểu học: Nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm và phát triển đất nước?

Xin tham khảo mẫu ngắn gọn cho học sinh tiểu học về nhân vật đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm, phát triển đất nước? - Câu hỏi của Minh Hùng (Phú Yên)

Mẫu bài thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 ngắn gọn cho học sinh tiểu học: Nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm và phát triển đất nước?

Dưới đây là Mẫu bài thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 theo thể lệ tại Công văn 1173/BVHTTDL-TV năm 2024 Tải về cho học sinh tiểu học: Nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm và phát triển đất nước:

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, hình ảnh Thánh Gióng - vị anh hùng dũng mãnh, luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi thế hệ người Việt Nam. Em đặc biệt ấn tượng với nhân vật này bởi những phẩm chất tốt đẹp và tinh thần yêu nước mãnh liệt, thể hiện qua câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp phi thường của Thánh Gióng.

Thánh Gióng sinh ra trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy, giặc Ân xâm lược. Vốn là một cậu bé kì lạ, lên ba vẫn chưa biết nói cười, nhưng khi nghe tiếng rao của sứ giả tìm người tài cứu nước, lòng yêu nước trỗi dậy, Gióng bỗng cất tiếng nói và lớn nhanh như thổi. Hình ảnh Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, cởi áo giáp sắt, vung roi sắt đánh tan giặc Ân luôn khiến em cảm thấy vô cùng khích lệ và tự hào.

Điều khiến em ấn tượng nhất ở Thánh Gióng chính là sức mạnh phi thường và ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Khi đất nước lâm nguy, Gióng không hề chần chừ, do dự mà dũng cảm dấn thân ra trận, chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường.

Thánh Gióng không chỉ có sức mạnh phi thường mà còn có lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần trách nhiệm cao cả. Khi đất nước lâm nguy, Gióng không hề đòi hỏi vinh hoa, phú quý mà cởi áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt bay về trời. Hình ảnh Gióng bay về trời thể hiện sự thanh cao, vô tư và không màng danh lợi của vị anh hùng.

Thánh Gióng là biểu tượng cho lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý thức trách nhiệm của người dân Việt Nam. Câu chuyện về Thánh Gióng đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều về lối sống tích cực, có trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho sự phát triển đất nước.

Bài học quý giá từ câu chuyện về Thánh Gióng em nhận thấy là lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm.

Lòng yêu nước, đây là phẩm chất cao quý cần có ở mỗi người con đất Việt. Chúng ta cần phải yêu nước, tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc và có ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất nước.

Về tinh thần dũng cảm, khi đất nước lâm nguy, mỗi người cần phải dũng cảm đứng lên bảo vệ quê hương.

Đồng thời, mỗi người cần phải có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sức mạnh của cộng đồng là sức mạnh vô địch. Chúng ta cần phải đoàn kết, đồng lòng để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thánh Gióng là một vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh và câu chuyện về Thánh Gióng sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho mỗi thế hệ người Việt Nam. Em sẽ luôn noi theo tấm gương của Thánh Gióng để rèn luyện bản thân, học tập tốt và trở thành một người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển.

* Lưu ý: Mẫu bài thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 ngắn gọn cho học sinh tiểu học: Nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm và phát triển đất nước mang tính chất tham khảo.

Mẫu bài thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 ngắn gọn cho học sinh tiểu học: Nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm và phát triển đất nước?

Mẫu bài thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 ngắn gọn cho học sinh tiểu học: Nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm và phát triển đất nước? (Hình từ Internet)

Đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học theo Thông tư 27 có bao nhiêu mức?

Căn cứ Điều 9 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 9. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục
1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học:
a) Giáo viên dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của từng học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.
b) Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.
2. Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:
a) Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:
- Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;
- Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;
- Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;
- Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.
b) Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và các thành tích của học sinh được khen thưởng trong năm học vào Học bạ.

Nhưu vậy, đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học theo Thông tư 27 có 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc

- Hoàn thành tốt

- Hoàn thành

- Chưa hoàn thành.

Cách đánh giá, xếp loại học sinh lớp 5 theo định kỳ mới nhất năm 2024 theo Thông tư 27?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT thì vào giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên về học tập các môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của học sinh của mỗi học sinh, đánh giá, xếp loại học sinh lớp 5 theo các mức sau:

- Xếp loại đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục theo 03 mức sau:

+ Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

+ Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

+ Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

- Xếp loại đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo 03 mức sau:

+ Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên.

+ Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên.

+ Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

Trân trọng!

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2024 tỉnh Hậu Giang?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Cuộc thi Cùng em vững bước trên không gian mạng năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2024 tỉnh Phú Yên?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày Dân số thế giới có được nghỉ làm không? Cơ quan nào thực hiện quản lý nhà nước về dân số?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Vu lan báo hiếu là ngày gì? Vu lan báo hiếu năm 2024 là ngày nào? Quyền và nghĩa vụ của con cái trong gia đình quy định thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là cơ quan gì? Cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Giải phóng Thủ đô năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Tạ Thị Thanh Thảo
3,103 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào