Yêu cầu kỹ thuật của phao cứu sinh theo TCVN 7282:2008 được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi: Yêu cầu kỹ thuật của phao cứu sinh theo TCVN 7282:2008 được quy định như thế nào? Tiêu chuẩn về vật liệu của phao cứu sinh ra sao? (Câu hỏi từ chị Trang, Phú Quốc).

Yêu cầu kỹ thuật của phao cứu sinh theo TCVN 7282:2008?

Theo Mục 6 TCVN 7282:2008 thì phao cứu sinh phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Phao áo phải có kết cấu sao cho:

+ Tối thiểu 70 % số người hoàn toàn chưa được làm quen với phao áo, có thể mặc nó đúng cách trong vòng 1 min mà không cần sự trợ giúp, hướng dẫn hoặc làm mẫu trước.

+ Sau khi được xem làm mẫu cách mặc, tất cả mọi người có thể mặc phao áo đúng cách trong vòng 1 min mà không cần sự trợ giúp.

+ Có thể mặc được cả hai phía trong hoặc ngoài

+ Người mặc áo phao nhảy từ độ cao ít nhất là 4,5 m (đối với phao PACS-1 và PALV) và 3,5 m (đối với phao PACS-2, PACS-2D) xuống dưới nước mà không bị tổn thương, phao áo không bị tuột ra và hư hỏng.

- Phao áo người lớn phải có đủ sức nổi và tính ổn định trong nước ngọt để:

+ Nâng người đã kiệt sức hoặc bất tỉnh lên sao cho miệng cách mặt nước tối thiểu là 120 mm (đối với phao PACS-1) và 80 mm (đối với phao PACS-2, PACS-2D và PALV), còn thân người đó ngả về phía sau một góc không nhỏ hơn 20o so với phương thẳng đứng.

+ Lật thân người đã bất tỉnh trong nước từ tư thế bất kỳ về tư thế mà miệng người đó cao hơn mặt nước trong thời gian không quá 5 s. Phao PALV không cần thỏa mãn quy định ở điểm e tiết 7.1.8 Tiểu mục 7.1 Mục 7 TCVN 7282:2008.

- Phao áo người lớn phải cho phép người mặc bơi được một khoảng ngắn và lên được phương tiện cứu sinh.

- Sức nổi của phao áo phải không bị giảm quá 5 % sau 25 h ngâm chìm hoàn toàn trong nước ngọt.

- Mỗi phao áo phải có một chiếc còi được buộc chắc chắn với phao bằng một sợi dây.

- Mỗi phao PACS-1 phải được gắn vật liệu phản quang ở những vị trí trợ giúp tốt cho việc tìm kiếm và ở những vị trí theo khuyến nghị của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), (tham khảo việc sử dụng và gắn vật liệu phản quang trên phao tròn và phao áo được IMO thông qua bằng nghị quyết A658 (16) cũng như các bổ sung sửa đổi).

- Phao áo trẻ em phải có kết cấu và đặc tính như phao áo người lớn, trừ những điểm sau:

+ Cho phép trợ giúp khi mặc cho trẻ nhỏ.

+ Chỉ yêu cầu nâng miệng của trẻ mặc phao áo đã kiệt sức hoặc bất tỉnh lên cách mặt nước một khoảng 50 mm.

+ Cho phép trợ giúp để đưa trẻ lên phương tiện cứu sinh, nhưng khả năng vận động của trẻ mặc phao áo phải không bị giảm đáng kể.

- Các đường khâu của áo phao phải đều mũi, bền vững và chỗ cuối của đường khâu phải lại mũi. Các mối khâu ở mép phải gấp mép vào trong không ít hơn 10 mm.

- Phao áo bơm hơi:

Phao áo bơm hơi mà phụ thuộc vào việc bơm hơi để có tính nổi phải có tối thiểu 2 ngăn riêng biệt và thỏa mãn các quy định ở Tiểu mục 6.1 đến Tiểu mục 6.8 Mục 6 TCVN 7282:2008 và phải:

+ Tự động bơm hơi khi ngập nước, được trang bị cơ cấu để hoạt động được thiết bị bơm hơi chỉ bằng một động tác tay và có khả năng thổi căng được bằng miệng.

+ Trong trường hợp một ngăn bất kỳ mất tính nổi, vẫn có khả năng thỏa mãn các quy định ở Tiểu mục 6.1 đến Tiểu mục 6.3 Mục 6 TCVN 7282:2008.

+ Thỏa mãn các quy định ở Tiểu mục 6.4 Mục 6 TCVN 7282:2008 sau khi được bơm căng hơi nhờ cơ cấu tự động.

- Mỗi phao áo cứu sinh PACS-1 phải được trang bị một đèn thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Mỗi đèn của phao áo phải:

+ Phát ra ánh sáng màu trắng, có cường độ sáng không nhỏ hơn 0,75 Cd theo mọi hướng bán cầu trên.

+ Có một nguồn năng lượng cung cấp có khả năng đảm bảo cường độ phát sáng 0,75 cd trong thời gian ít nhất 8h.

+ Nhìn thấy được trên một phần càng lớn càng tốt ở bán cầu trên khi nó được gắn vào phao áo.

- Nếu đèn nêu ở tiết 6.10.1 Tiểu mục 6.10 Mục 6 TCVN 7282:2008 là đèn chớp thì phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung sau đây:

+ Được trang bị một công tắc hoạt động bằng tay.

+ Tốc độ chớp không nhỏ hơn 50 lần chớp và không lớn hơn 70 lần chớp trong thời gian 1 min với cường độ sáng hiệu dụng tối thiểu 0,75 cd.

Yêu cầu kỹ thuật của phao cứu sinh theo TCVN 7282 : 2008?

Yêu cầu kỹ thuật của phao cứu sinh theo TCVN 7282 : 2008? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn về vật liệu của phao cứu sinh như thế nào?

Theo Mục 5 TCVN 7282:2008 thì vật liệu phao cứu sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Vật liệu chế tạo cốt phao (vật liệu nổi):

+ Đối với phao PACS-1, PACS-2D, dùng xốp LDPE-FOAM, li-e, bông gạo hoặc các vật liệu tương đương khác.

+ Đối với phao PACS-2, dùng các vật liệu như với phao PACS-1, xốp STYROFOR hoặc các vật liệu tương đương khác.

+ Đối với phao PALV, dùng xốp LDPE-FOAM hoặc các vật liệu tương đương khác.

- Lớp vải bọc ngoài phải là loại vải sợi tổng hợp, không mục, không bị ăn mòn, không bị ảnh hưởng bởi nước biển và nấm mốc, có độ bền thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn này và có màu da cam.

- Vật liệu chế tạo phao phải không bị hư hại trong quá trình cất giữ ở nhiệt độ từ -30 oC đến +65 oC (đối với phao PACS-1), từ 0 oC đến +65 oC (đối với phao PACS-2 , PACS-2D và PALV).

- Vật liệu chế tạo phao phải không bị cháy hoặc tiếp tục bị nhão chảy sau khi thử theo tiết 7.1.5 Tiểu mục 7.1 Mục 7 TCVN 7282:2008 (không áp dụng cho phao có vật liệu nổi là STYROFOR).

Tiêu chuẩn về ký hiệu của phao cứu sinh như thế nào?

Tại Mục 4 TCVN 7282:2008 quy định về tiêu chuẩn ký hiệu của phao cứu sinh như sau:

4. Kí hiệu
4.1. Phao áo cứu sinh dùng cho hàng hải, trang bị cho tất cả các tàu và công trình biển hoạt động ở vùng biển Việt Nam và quốc tế ký hiệu là PACS-1.
4.2. Phao áo cứu sinh dùng cho hàng hải, trang bị cho tất cả các tàu và công trình nổi cấp SI hoạt động ở vùng sông Việt Nam ký hiệu là PACS-2 (với phao không chịu dầu) và là PACS-2D (với phao chịu dầu).
4.3. Phao áo cứu sinh dùng cho người khi làm việc ký hiệu là PALV.

Như vậy, tiêu chuẩn về ký hiệu của phao cứu sinh như sau:

- Phao áo cứu sinh dùng cho hàng hải, trang bị cho tất cả các tàu và công trình biển hoạt động ở vùng biển Việt Nam và quốc tế ký hiệu là PACS-1.

- Phao áo cứu sinh dùng cho hàng hải, trang bị cho tất cả các tàu và công trình nổi cấp SI hoạt động ở vùng sông Việt Nam ký hiệu là PACS-2 (với phao không chịu dầu) và là PACS-2D (với phao chịu dầu).

- Phao áo cứu sinh dùng cho người khi làm việc ký hiệu là PALV.

Trân trọng!

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu chung đối với việc đào tạo hướng dẫn viên lặn có ống thở như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13826:2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cây giống bơ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9301:2013?
Hỏi đáp Pháp luật
Đặc tính của anten đối với thiết bị đo và miễn nhiễm tần số radio theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-4:2010?
Hỏi đáp Pháp luật
TCVN 5760:1993 về thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu về vị trí, tổ chức không gian, diện tích đối với bãi cắm trại đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch theo TCVN 7796:2009 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định chung về bố trí đường cứu nạn ô tô theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8810:2011 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhân sự của tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo TCVN 12851:2019 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung của giấy chứng nhận cáp thép sử dụng cho mục đích chung theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5757:2009 gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm tra trước khi nạp giá chai chứa khí nén nhằm mục đích gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai thép hàn nạp lại được phải tuân thủ các quy định gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7762:2007?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
166 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào