Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng áp dụng từ ngày 22/6/2024?

Xin cho tôi hỏi: Có phải Bộ Nông nghiệp đã ban hành Thông tư mới quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đúng không? (Câu hỏi từ anh Hoàng Anh - Lâm Đồng).

Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng áp dụng từ ngày 22/6/2024?

Ngày 19/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng.

Theo đó, Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến điều tra rừng sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với các hoạt động điều tra rừng sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước thì được Nhà nước khuyến khích áp dụng Thông tư này.

Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đối với 14 hoạt động điều tra rừng bao gồm:

[1] Điều tra diện tích rừng;

[2] Điều tra trữ lượng rừng;

[3] Điều tra cấu trúc rừng;

[4] Điều tra tăng trưởng rừng;

[5] Điều tra tái sinh rừng;

[6] Điều tra lâm sản ngoài gỗ;

[7] Điều tra lập địa;

[8] Điều tra cây cá lẻ;

[9] Điều tra đa dạng hệ sinh thái rừng;

[10] Điều tra đa dạng thực vật rừng;

[11] Điều tra đa dạng động vật rừng có xương sống;

[12] Điều tra côn trùng rừng và sâu bệnh hại rừng;

[13] Điều tra sinh khối và trữ lượng các-bon rừng;

[14] Điều tra, đánh giá rừng theo chu kỳ.

Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng áp dụng từ ngày 22/6/2024?

Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng áp dụng từ ngày 22/6/2024? (Hình từ Internet)

Chi phí và hệ số được áp dụng trong hoạt động điều tra rừng bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT quy định về chi phí và hệ số được áp dụng trong hoạt động điều tra rừng như sau:

Điều 4. Quy định chung về định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể từng nơi và biện pháp kỹ thuật, áp dụng hệ số điều chỉnh (K) để tính toán mức hao phí lao động cần thiết cho từng hạng mục công việc khi lập đề cương, dự toán.
2. Việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật tuân thủ yêu cầu được quy định trong tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Chi phí và hệ số được áp dụng trong điều tra rừng:
a) Hệ số lương cấp bậc theo quy định; phụ cấp lưu động; phụ cấp nghề độc hại, nguy hiểm; b) Hệ số khó khăn là hệ số dùng để điều chỉnh mức lao động thực địa khi người lao động thực hiện công việc tại hiện trường có mức độ khó khăn khác nhau;
c) Mức lao động kỹ thuật ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật thực địa.
...

Như vậy, chi phí và hệ số được áp dụng trong hoạt động điều tra rừng bao gồm:

- Hệ số lương cấp bậc;

- Các loại phụ cấp gồm: phụ cấp lưu động, phụ cấp nghề độc hại, nguy hiểm;

- Hệ số khó khăn: dùng để điều chỉnh mức lao động thực địa khi người lao động thực hiện công việc tại hiện trường có mức độ khó khăn khác nhau;

- Mức lao động kỹ thuật ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật thực địa.

Chương trình, dự án áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đã phê duyệt trước ngày 22/6/2024 còn được áp dụng không?

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT quy định về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đã phê duyệt trước ngày 22/6/2024 như sau:

Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 6 năm 2024.
2. Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về định mức lao động trong công tác điều tra quy hoạch rừng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Chương trình, dự án áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đã phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc chương trình, dự án đó. Trường hợp chương trình, dự án đã phê duyệt phải điều chỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì
...

Như vậy, các chương trình, dự án áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đã phê duyệt trước ngày 22/6/2024 vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc chương trình, dự án đó.

Tuy nhiên, chương trình, dự án đã phê duyệt phải thực hiện điều chỉnh sau ngày 22/6/2024 thì thực hiện áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng quy định tại Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT.

Lưu ý: Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2024.

Trân trọng!

Văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt áp dụng từ ngày 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTP sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thay thế nhiều biểu mẫu?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Tố cáo áp dụng năm 2024 là luật nào? Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Tố cáo?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL quy định về phòng chống doping trong hoạt động thể thao được áp dụng từ ngày 09/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tư đấu thầu thuốc mới nhất là Thông tư nào? Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu mua sắm tập trung thuốc?
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tư 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính phủ thống nhất đề xuất Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành sớm từ ngày 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học áp dụng từ ngày 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm áp dụng hình thức đàm phán giá được áp dụng từ ngày 15/5/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng áp dụng từ ngày 22/6/2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật
Trần Thị Ngọc Huyền
134 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Văn bản quy phạm pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào