Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại mới nhất 2024?

Cho tôi hỏi: Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại mới nhất 2024 mà mẫu nào vậy? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Vinh đến từ Bình Thuận.

Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại mới nhất 2024?

Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại mới nhất 2024 được áp dụng theo mẫu TP-TPL-04 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BTP.

Dưới đây là mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại:

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/14052024/hanh-nghe-thua-phat-lai.jpg

Tải về mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/14052024/dang-ky-tap-su-hanh-nghe-thua-phat-lai.jpg

Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Thừa phát lại bị tạm đình chỉ hành nghề trong trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 12. Tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại
1. Sở Tư pháp nơi Thừa phát lại hành nghề ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại trong các trường hợp sau đây:
a) Thừa phát lại đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Thừa phát lại đang bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính.
2. Thời gian tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại không quá 12 tháng.
3. Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:
a) Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên Thừa phát lại không có tội;
b) Thừa phát lại không còn bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính.
4. Quyết định tạm đình chỉ, quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại được gửi cho Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại nơi Thừa phát lại làm việc, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp tỉnh), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh), Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và Bộ Tư pháp.

Như vậy, thừa phát lại có thể bị tạm đình chỉ hành nghề trong các trường hợp dưới đây:

- Thừa phát lại đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Thừa phát lại đang bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính.

Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có mấy năm kinh nghiệm hành nghề Thừa phát lại?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định như sau:

Điều 9. Điều kiện nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại
1. Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự phải có Thừa phát lại đáp ứng đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề Thừa phát lại. Thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại thì sau 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại. Trong cùng một thời gian, 01 Thừa phát lại không được hướng dẫn nhiều hơn 03 người tập sự.
3. Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự trong trường hợp không đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này; thuộc trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này; bị tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại; vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác.
Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản này phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự. Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự phân công một Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự; trường hợp Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại khác nhận tập sự; trường hợp không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện nhận tập sự thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người tập sự.

Theo quy định này, thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải đảm bảo có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề thừa phát lại.

Đối với thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề thừa phát lại thì sau 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề thừa phát lại.

Ngoài ra, trong cùng một thời gian, 01 thừa phát lại không được hướng dẫn nhiều hơn 03 người tập sự.

Trân trọng!

Tập sự hành nghề thừa phát lại
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tập sự hành nghề thừa phát lại
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại mới nhất 2024?
Hỏi đáp pháp luật
Thừa phát lại có thời gian tập sự hành nghề là bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Số lần được tạm ngừng tập sự của người đang tập sự hành nghề thừa phát lại?
Hỏi đáp pháp luật
Tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại được không?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề Thừa phát lại
Hỏi đáp pháp luật
Được tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại trong những trường hợp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập sự hành nghề thừa phát lại
Nguyễn Thị Kim Linh
40 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tập sự hành nghề thừa phát lại
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào