Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước là bao lâu theo Luật Đấu thầu mới?

Cho tôi hỏi: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước là bao lâu vậy? Mong được giải đáp. Câu hỏi của chị Nhung đến từ Cần Thơ.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước là bao lâu theo Luật Đấu thầu mới?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:

Điều 45. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:
a) Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước, 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
b) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước, 35 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước, 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế;
c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
d) Trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nhưng người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
...

Theo đó, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước tối thiểu là 18 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/14052024/dau-thau-han-che.jpg

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước là bao lâu theo Luật Đấu thầu mới? (Hình từ Internet)

Đấu thầu hạn chế đối với lựa chọn nhà đầu tư có phải thực hiện bảo đảm dự thầu không?

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:

Điều 14. Bảo đảm dự thầu
1. Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện một trong các biện pháp sau đây để bảo đảm trách nhiệm dự thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu:
a) Đặt cọc;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
2. Bảo đảm dự thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;
b) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với lựa chọn nhà đầu tư.
3. Nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai.
...

Như vậy, đấu thầu hạn chế đối với lựa chọn nhà đầu tư thì sẽ bắt buộc phải thực hiện bảo đảm dự thầu.

Đấu thầu hạn chế có được áp dụng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ không?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:

Điều 30. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật này;
b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp;
c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.
2. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Theo quy định này, hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, ngoại trừ trường hợp đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.

Trân trọng!

Hồ sơ dự thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hồ sơ dự thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế trong nước là bao lâu theo Luật Đấu thầu mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 2B Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 07 mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu 2024 là bao nhiêu? Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, chi phí nộp hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa trong nước là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
04 mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu qua mạng năm 2024 là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà thầu không chấp nhận thông tin sửa lỗi số học do bên mời thầu tiến hành đối với hồ sơ dự thầu thì xử lý như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hồ sơ dự thầu
Nguyễn Thị Kim Linh
137 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hồ sơ dự thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào