Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam?

Cho tôi hỏi: Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 quy định những nhiệm vụ trọng tâm nào về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam? Câu hỏi từ anh Huy - Nha Trang

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam?

Ngày 11/5/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo đó, tại Mục 2 Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam cụ thể như sau:

(1) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2023 của Bộ Chính trị;

(2) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân;

(3) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

(4) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi duỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh;

(5) Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động;

(6) Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

(7) Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân.

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam?

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024 quy định 7 nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam? (Hình từ Internet)

Mục tiêu Chương trình hành động về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới là gì?

Căn cứ tại Mục 1 Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024, mục tiêu Chương trình hành động về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới như sau:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2023

- Thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức quán triệt, triển khai; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hội nông dân Việt Nam.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2023

- Gắn việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW năm 2023 với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”;

Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, theo tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng nông dân, lấy người dân làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, các bộ, ngành, địa phương phải triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả; kết hợp hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp theo tỉnh thần Nghị quyết 46.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới?

Căn cứ tại Mục 3 Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2024, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các cấp hội nông dân trong hoạt động bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân đầu tư cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với quy trình sản xuất an toàn, tiên tiến.

- Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, xây dựng chỉ số đánh giá làm cơ sở để tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.

Trân trọng!

Văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyết định 147-QĐ/TW năm 2024 Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTNMT quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới nhất và các văn bản hướng dẫn?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị định 52/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tiền điện tử?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 10/2024/TT-BCA quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ 1/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định 57/2024/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt áp dụng từ ngày 01/7/2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật
Nguyễn Thị Hiền
256 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Văn bản quy phạm pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào