Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là ngày mấy? Thanh niên có trách nhiệm gì?

Cho tôi hỏi: Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là ngày mấy? Thanh niên có trách nhiệm gì? (Câu hỏi từ chị Vũ Ngọc - TP Hà Nội).

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là ngày mấy?

Theo chỉ thị của Bác Hồ, ngày 15/7/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Thành viên lúc bấy giờ có 225 đội viên để phục vụ chiến dịch Biên giới. Đây cũng chính là nguồn gốc Ngày truyền thống Thanh niên xung phong.

Theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Ủy Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, ngày 30/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 382/TTg năm 1995 lấy ngày 15/7 hàng năm làm Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, ngày 15/7 là Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong.

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là ngày mấy? Thanh niên có trách nhiệm gì?

Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là ngày mấy? Thanh niên có trách nhiệm gì? (Hình từ Internet)

Thanh niên có những trách nhiệm gì?

[1] Trách nhiệm đối với Tổ quốc

Theo quy định tại Điều 12 Luật Thanh niên 2020 thì trách nhiệm đối với Tổ quốc của thanh niên như sau:

- Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.

- Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

[2] Trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội

Theo quy định tại Điều 13 Luật Thanh niên 2020 thì thanh niên có các trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội như sau:

- Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân

- Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

- Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

- Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

[3] Trách nhiệm đối với gia đình

Theo quy định tại Điều 14 Luật Thanh niên 2020 thì thanh niên có các trách nhiệm đối với gia đình như sau:

- Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

- Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình.

- Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

[4] Trách nhiệm đối với bản thân

Theo quy định tại Điều 15 Luật Thanh niên 2020 thì thanh niên có trách nhiệm đối với bản thân như sau:

- Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội.

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

- Chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp; sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

- Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng.

- Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tháng Thanh niên là tháng mấy?

Theo quy định tại Điều 9 Luật Thanh niên 2020 như sau:

Điều 9. Tháng Thanh niên
1. Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.
2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên.
3. Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên tham gia hoạt động Tháng Thanh niên.

Như vậy, tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên.

Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

Trân trọng!

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 3/3 âm là ngày bao nhiêu dương 2024? Ngày 3 tháng 3 âm là ngày gì? Đi làm vào ngày 3/3 âm tính lương như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm 2024 - Lịch dương 2024 - Xem lịch âm dương hôm nay 2024 đầy đủ, chi tiết mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Xem lịch âm 2024 - Lịch âm hôm nay ngày mai - Chi tiết, đầy đủ cho cả năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Tháng 5 âm là tháng mấy dương? Tháng 5 năm 2024 là tháng con gì? Người lao động có được nghỉ hưởng lương ngày lễ nào trong tháng 5 âm năm 2024 không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm tháng 6 năm 2024? Tháng 6 âm là tháng mấy dương? Tháng 6 âm 2024 có được nghỉ hưởng nguyên lương ngày nghỉ lễ nào không?
Hỏi đáp Pháp luật
Còn bao nhiêu ngày nữa đến mùng 5 tháng 5 năm 2024 Âm lịch? Tết Đoan Ngọ có phải là ngày lễ lớn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 16/6 là ngày gì? Ngày của Cha là ngày mấy tháng mấy năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Lễ Phật đản 2024 phật lịch bao nhiêu? Người chưa thành niên có được tự vào tu tại cơ sở tôn giáo không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
133 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào