Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp công dân hay không?

Xin hỏi Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân hay không? - Câu hỏi của Thanh Hoa (Thái Bình)

Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp công dân hay không?

Căn cứ Điều 2 Quyết định 216/QĐ-BHXH năm 2024 quy định như sau:

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
...
5. Thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Ngành; xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
7. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định và theo yêu cầu quản lý.
8. Chủ trì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thu nhập thông tin, xử lý thông tin theo quy trình thanh tra, kiểm tra. Chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý.
9. Thực hiện các nhiệm vụ: nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
...

Theo đó, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Ngành.

Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp công dân hay không?

Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp công dân hay không? (Hình từ Internet)

Biên chế của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Theo Điều 4 Quyết định 216/QĐ-BHXH năm 2024 quy định như sau:

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và viên chức.
2. Các phòng trực thuộc gồm
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp, Giám sát và xử lý sau thanh tra (gọi tắt là Phòng 1);
b) Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng 2);
c) Phòng Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là Phòng 3);
d) Phòng Thanh tra đóng bảo hiểm y tế và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế (gọi tắt là Phòng 4);
đ) Phòng Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là Phòng 5);
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc quy định.
3. Biên chế của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc quyết định.
4. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Số lượng Phó Trưởng phòng theo quy định của Chính phủ.
5. Thanh tra viên, viên chức của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam được bổ nhiệm, tuyển dụng theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đó, biên chế của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc quyết định do Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chức năng của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam là gì?

Tại Điều 1 Quyết định 216/QĐ-BHXH năm 2024 quy định như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và luật chuyên ngành khác; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chức năng của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:

- Có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền;

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và luật chuyên ngành khác;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Bảo hiểm xã hội
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp Pháp luật
Người dân có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện và gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trên ứng dụng của các ngân hàng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng đài hỗ trợ vướng mắc khi sử dụng ứng dụng VssID? Hướng dẫn cách đăng nhập và đổi mật khẩu ứng dụng VssID?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách đặt lịch hẹn bảo hiểm xã hội chi tiết, đơn giản 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì được xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Gộp sổ BHXH mất bao lâu? Thời hạn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 2-CBH ​thông báo thay đổi thông tin người hưởng BHXH mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chậm đóng BHXH bao lâu thì bị tính lãi? Trốn đóng BHXH có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin hủy sổ bảo hiểm xã hội mới năm 2024 và hướng dẫn ghi đơn?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải được ban hành vào thời điểm nào từ ngày 30/5/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhờ người khác tra mã số bảo hiểm xã hội được hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hiểm xã hội
Tạ Thị Thanh Thảo
113 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bảo hiểm xã hội
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào