Công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội áp dụng hệ số lương là bao nhiêu?

Công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội áp dụng hệ số lương là bao nhiêu?

Công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội áp dụng hệ số lương là bao nhiêu?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Điều 8. Xếp lương
1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:
a) Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
b) Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
c) Chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
2. Xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:
...

Như vậy, hiện nay cách xếp lương đối với công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội sẽ áp dụng theo hệ số lương của viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 đến hệ số lương 4,98 tại Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Lưu ý: Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới, theo tiết c Tiểu mục 3.1 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/27052024/cong-tac-xa-hoi.jpg

Công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội áp dụng hệ số lương là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH, công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp cụ thể là:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng vả pháp luật của Nhà nước.

- Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp.

- Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ giúp đối tượng.

- Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội.

Công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội thực hiện nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH, công tác xã hội viên chuyên ngành công tác xã hội thực hiện những nhiệm vụ dưới đây:

- Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành.

- Sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng.

- Đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của đối tượng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng.

- Trực tiếp cung cấp, thực hiện các dịch vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành công tác xã hội như: tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải, biện hộ, tuyên truyền;

- Theo dõi và rà soát lại hoạt động can thiệp theo sự phân công; đề xuất điều chỉnh kế hoạch trợ giúp nếu cần thiết.

- Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.

- Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ công tác xã hội trong phạm vi công việc được giao; đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ công tác xã hội.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các chương trình, đề án, đề tài khoa học về công tác xã hội trong phạm vi được phân công.

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về công tác xã hội và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức và cộng tác viên công tác xã hội theo sự phân công.

Trân trọng!

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Rằm tháng 5 vào ngày bao nhiêu dương năm 2024? Ngày rằm tháng 5 2024 là thứ mấy?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
19 tháng 6 năm 2024 âm là ngày bao nhiêu dương? 19/6 là ngày gì? Có được nghỉ 19/6 không?
Hỏi đáp Pháp luật
12 tháng 6 là thứ mấy, ngày gì? 12 tháng 6 năm 2024 là ngày mấy âm lịch? Tổng hợp 23 quyền trẻ em theo pháp luật Việt Nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Xem lịch âm 2024 - Lịch âm hôm nay ngày mai - Chi tiết, đầy đủ cho cả năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 Tuần 2?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 17 tháng 6 là ngày gì? Ngày 17 tháng 6 là ngày bao nhiêu âm? 17/6/2024 có phải là ngày lễ lớn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 15 tháng 6 là ngày gì? Ngày 15 tháng 6 là ngày bao nhiêu âm? Nhà nước có những chính sách nào đối với người cao tuổi?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày giải phóng thủ đô năm 2024 (Tuần 2)?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Nguyễn Thị Kim Linh
553 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào