Doanh nghiệp bảo hiểm có được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành hay không?

Doanh nghiệp bảo hiểm có được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành hay không? Các nguồn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam gồm những gì?

Doanh nghiệp bảo hiểm có được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành hay không?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về quy định chung về đầu tư như sau:

Điều 99. Quy định chung về đầu tư
...
2. Việc đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
a) Bảo đảm an toàn, thanh khoản, hiệu quả; tuân thủ quy định pháp luật, tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư;
b) Dự phòng nghiệp vụ chỉ được đầu tư tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 100 của Luật này;
c) Không được vay để đầu tư, ủy thác đầu tư vào chứng khoán, kinh doanh bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác;
d) Không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau. Quy định này không áp dụng với việc gửi tiền vào các tổ chức tín dụng và nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh tại nước ngoài;
đ) Không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông, thành viên góp vốn hoặc người có liên quan với cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các cổ đông, thành viên là tổ chức tín dụng;
e) Không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành;
g) Trường hợp ủy thác đầu tư, tổ chức nhận ủy thác phải được cấp phép thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư phù hợp với nội dung nhận ủy thác đầu tư.
...

Như vậy, theo quy định chung về đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thì một trong các hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm không được làm là không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

Các nguồn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam gồm những gì?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về quy định chung về đầu tư như sau:

Điều 99. Quy định chung về đầu tư
1. Các nguồn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
a) Vốn chủ sở hữu;
b) Phần vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ theo quy định của Chính phủ;
c) Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
.....

Như vậy, theo quy định thì các nguồn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam gồm có:

- Vốn chủ sở hữu;

- Phần vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ theo quy định của Chính phủ;

- Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm có được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành hay không?

Doanh nghiệp bảo hiểm có được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành hay không? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức nào?

Căn cứ quy định Điều 100 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về đầu tư ra nước ngoài như sau:

Điều 100. Đầu tư ra nước ngoài
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm chỉ được đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức sau đây:
a) Thành lập hoặc góp vốn thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm ở nước ngoài; thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm ở nước ngoài; mở văn phòng đại diện và hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài;
b) Mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
....

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức sau đây:

- Thành lập hoặc góp vốn thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm ở nước ngoài;

- Thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài;

- Mở văn phòng đại diện và hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài;

- Mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Trân trọng!

Hỏi đáp mới nhất
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đinh Khắc Vỹ
0 lượt xem
Hỏi đáp pháp luật mới nhất
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào