Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế không?

Xin hỏi: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế không? Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như thế nào? Câu hỏi của anh Cường ở Hà Nội

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.
3. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
...

Theo đó, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/29032024/bao-hiem-y-te.jpg

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế không? (Hình từ Internet)

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định như sau:

Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.
Đối với đối tượng quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 17: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.
...

Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế hàng tháng với mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động.

Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5% tiền lương tháng.

Có mấy phương thức đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định như sau:

Điều 19. Phương thức đóng BHYT theo quy định tại Điều 15 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tại Khoản 1 Điều 17: như quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 7.
...

Dẫn chiếu đến khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020, khoản 1 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 quy định như sau:

Điều 7. Phương thức đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Đóng hằng tháng
Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
2. Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
3. Đóng theo địa bàn
3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.
...

Theo quy định này, có 03 phương thức đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cụ thể là:

- Đóng hằng tháng.

- Đóng 03 hoặc 06 tháng một lần.

- Đóng theo địa bàn.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Kim Linh

Lao động nước ngoài
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Lao động nước ngoài
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nước ngoài dưới 18 tuổi có được làm việc tại Việt Nam hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lao động nước ngoài ở Việt Nam có được hưởng chế độ thai sản không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có được giảm trừ khoản đóng bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Độ tuổi của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải tham gia bảo hiểm y tế không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế của người lao động nước ngoài?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động khi tuyển dụng lao động nước ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch nghỉ lễ tết của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm những ngày nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lao động nước ngoài
151 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Lao động nước ngoài
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào