Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024?

Tôi có thắc mắc: Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024 như thế nào? (Câu hỏi của anh Quang - Lâm Đồng)

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là mẫu báo cáo, phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường. Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024 hiện nay sử dụng mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Tải Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024 tại đây. Tải về

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024?

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Theo quy định Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường 2020, nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

- Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có).

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư.

- Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư.

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.

- Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

- Kết quả tham vấn.

- Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Dự án đầu tư nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Căn cứ tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:
a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;
b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này.
.....

Như vậy, dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

[1] Dự án đầu tư nhóm 1 à dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn.

- Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

[2] Dự án đầu tư nhóm 2 là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường bao gồm:

- Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Trân trọng!

Dương Thanh Trúc

Đánh giá tác động môi trường
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đánh giá tác động môi trường
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản không được thông qua khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu biên bản phiên họp của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bắt buộc phải tham vấn cộng đồng dân cư khi đánh giá tác động môi trường hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
ĐTM là gì? Pháp luật quy định như thế nào về ĐTM?
Hỏi đáp Pháp luật
Đánh giá tác động môi trường là gì? Đối tượng nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi tham vấn cộng đồng dân cư trong đánh giá tác động môi trường có bắt buộc phải lấy ý kiến bằng văn bản không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa?
Hỏi đáp pháp luật
Các yêu cầu đối với công tác DTM
Hỏi đáp Pháp luật
Phải thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án đầu tư đúng không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đánh giá tác động môi trường
105 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đánh giá tác động môi trường
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào