Thay đổi danh sách luật sư thành viên thì có phải đăng ký với Sở Tư pháp không?

Xin cho tôi hỏi: Thay đổi danh sách luật sư thành viên thì có phải đăng ký với Sở Tư pháp không? Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư gồm những gì? Nhờ anh chị giải đáp.

Thay đổi danh sách luật sư thành viên thì có phải đăng ký với Sở Tư pháp không?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư 2006 quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
1. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi.
.....

Như vậy, theo quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thì khi có sự thay đổi danh sách luật sư thành viên thì tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thay đổi danh sách luật sư thành viên thì có phải đăng ký với Sở Tư pháp không?

Thay đổi danh sách luật sư thành viên thì có phải đăng ký với Sở Tư pháp không? (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 40 Luật Luật sư 2006 quy định về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư
1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.
2. Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.
3. Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư.
4. Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí.
5. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác.
6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
7. Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.
8. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.
9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

- Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.

- Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.

- Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư.

- Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

- Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

- Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 47 Luật Luật sư 2006 quy định về chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
1. Tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a) Tự chấm dứt hoạt động;
b) Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động;
c) Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;
d) Công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập;
đ) Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết.
.....

Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

- Tự chấm dứt hoạt động;

- Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động;

- Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập;

- Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết.

Trân trọng!

Đinh Khắc Vỹ

Văn phòng luật sư
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Văn phòng luật sư
Hỏi đáp Pháp luật
Thay đổi danh sách luật sư thành viên thì có phải đăng ký với Sở Tư pháp không?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn phòng luật sư phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn phòng luật sư báo cáo không chính xác về tình hình tổ chức hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền thì có bị đình chỉ hoạt động hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Một luật sư có được thành lập 2 văn phòng luật sư không?
Hỏi đáp pháp luật
Cần điều kiện gì để văn phòng luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn phòng luật sư có chuyển thành Công ty luật được không? Thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật chuyển đổi được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xác nhận di chúc ở văn phòng luật sư đúng không?
Hỏi đáp pháp luật
Di chúc được làm từ văn phòng luật sư có hợp lệ ko
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục mở văn phòng luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Văn phòng luật sư được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn phòng luật sư
106 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Văn phòng luật sư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào