Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không?

Cho tôi hỏi: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không? Mong được giải đáp!

Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không?

Tại khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 quy định như sau:

Hạn chế giao dịch
1. Chứng khoán bị hạn chế giao dịch về thời gian giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.
...

Theo đó, tại khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 như sau:

Tạm ngừng giao dịch
1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
...
d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.
đ) Theo yêu cầu của UBCKNN.
e) SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán đồng thời báo cáo SGDCKVN, UBCKNN.
...

Như vậy, nếu tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm, chứng khoán của tổ chức chỉ bị hạn chế giao dịch về thời gian giao dịch.

Trường hợp đã được đưa vào diện hạn chế giao dịch mà tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chứng khoán của tổ chức sẽ bị tạm ngừng giao dịch.

Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không?

Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không? (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ báo cáo của tổ chức niêm yết được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 50 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 quy định nghĩa vụ báo cáo của tổ chức niêm yết như sau:

[1] Tổ chức niêm yết cổ phiếu thực hiện báo cáo như sau:

- Tổ chức niêm yết báo cáo Báo cáo SGDCK về Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và dữ liệu điện tử. Thời hạn gửi: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.

- Tổ chức niêm yết báo cáo SGDCK về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty và dữ liệu điện tử, cụ thể như sau:

+ Báo cáo Quý 1 năm dương lịch: căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 28 của tháng 02 và gửi cho SGDCK chậm nhất là ngày 10 của tháng 03.

+ Báo cáo Quý 2 năm dương lịch: căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 31 của tháng 05 và gửi cho SGDCK chậm nhất là ngày 10 của tháng 06.

+ Báo cáo Quý 3 năm dương lịch: căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 31 của tháng 08 và gửi cho SGDCK chậm nhất là ngày 10 của tháng 09.

+ Báo cáo Quý 4 năm dương lịch: căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 30 của tháng 11 và gửi cho SGDCK chậm nhất là ngày 10 của tháng 12.

- Tổ chức niêm yết gửi cho SGDCK tóm tắt sổ cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng và dữ liệu điện tử danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng.

[2] Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi cho SGDCK tóm tắt danh sách nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng và dữ liệu điện tử danh sách nhà đầu tư của quỹ tại ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu quy định của VSDC trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng.

Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch trong trường hợp nào?

Tại khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022, chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định.

- Tổ chức niêm yết không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của SGDCK.

- Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

- Theo yêu cầu của UBCKNN.

- SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán đồng thời báo cáo SGDCKVN, UBCKNN.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hiền

Báo cáo tài chính
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Báo cáo tài chính
Hỏi đáp Pháp luật
Khi chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con công ty mẹ cần thực hiện những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm đơn giản năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024? Báo cáo tài chính doanh nghiệp có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp, tổ chức nào phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có bị tạm ngừng giao dịch không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết khi nào? Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh Việt mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Các loại báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 133 là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các loại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Báo cáo tài chính
176 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Báo cáo tài chính
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào