Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác nhau như thế nào?

Tôi có thắc mắc: Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác gì nhau? Công ty đại chúng có những quyền và nghĩa vụ như thế nào? (Câu hỏi của chị Phương - Hải Phòng)

Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác gì nhau?

Theo đó, công ty đại chúng và công ty niêm yết thông thường đều tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần nên còn có một tên gọi khác cụ thể hơn là CTCP đại chúng, CTCP niêm yết chứng khoán. Giữa công ty đại chúng và công ty niêm yết có sự khác nhau như sau:

Nội dung

Công ty đại chúng

Công ty niêm yết

Điều kiện

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

- Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(Theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019)

Công ty niêm yết là công ty được Ủy ban chứng khoán cho phép đưa chứng khoán vào danh mục chứng khoán có đủ tiêu chuẩn giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Sở giao dịch chứng khoán). Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng gồm:

- Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

- Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán

(Theo Điều 15 Luật Chứng khoán 2019)

Lợi ích

Huy động được vốn từ công chúng, nâng cao hình ảnh thương hiệu

Ngoài những lợi ích của công ty đại chúng, còn được hưởng lợi từ việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Nghĩ vụ

Có nghĩa vụ công bố thông tin, quản trị công ty và kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật về chứng khoán

Có nghĩa vụ công bố thông tin, quản trị công ty và kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật về chứng khoán, đồng thời phải tuân thủ các quy định của Sở giao dịch chứng khoán

Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác nhau như thế nào?

Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác nhau như thế nào? (Hình từ Internet)

Công ty đại chúng có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ theo Điều 34 Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng có những quyền và nghĩa vụ như sau:

[1] Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán 2019

- Tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định Luật Chứng khoán 2019

- Thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều 61 Luật Chứng khoán 2019.

- Công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ này phải đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Sau 02 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, công ty đại chúng có quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết khi đáp ứng các điều kiện niêm yết chứng khoán;

- Công ty đại chúng đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải đưa cổ phiếu vào niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng.

[2] Các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng có các tài liệu nào?

Theo quy định Điều 33 Luật Chứng khoán 2019, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng có các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký công ty đại chúng.

- Điều lệ công ty.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

- Danh sách cổ đông.

Trân trọng!

Công ty đại chúng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty đại chúng
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng và công ty niêm yết khác nhau như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban kiểm toán của công ty đại chúng có được sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán bên ngoài công ty hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Tải Mẫu báo cáo thường niên của công ty đại chúng mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng năm 2024 bao gồm các giấy tờ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công ty đại chúng quy mô lớn là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào các công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng quy mô lớn có phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì có phải công bố thông tin bất thường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong công ty đại chúng như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty đại chúng
Dương Thanh Trúc
788 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty đại chúng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào