Những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp: Những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần? Câu hỏi của anh Thành (Hải Phòng)

Những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Căn cứ theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần như sau:

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
...

Như vậy, theo quy định trên, những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

- Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần? (Hình từ Internet)

Công ty cổ phần có các loại cổ phần nào?

Theo Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần có các loại cổ phần như sau:

[1] Cổ phần phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

[2] Cổ phần ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi gồm:

- Cổ phần ưu đãi cổ tức.

- Cổ phần ưu đãi hoàn lại.

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết.

- Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Lưu ý:

- Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

- Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở.

Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

Ai có thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Căn cứ theo điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hội đồng quản trị công ty cổ phần như sau:

Hội đồng quản trị
...
2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
...
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
...

Theo đó, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần thì người có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi là Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

Trân trọng!

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Hỏi đáp Pháp luật
Những giấy tờ cần thiết khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện của công ty cổ phần gồm các tài liệu gì?
Hỏi đáp pháp luật
Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Nguyễn Trần Cao Kỵ
262 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào