20:00 | 20/11/2023
Loading...

Công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không?

Tôi muốn hỏi, công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không? Hồ sơ công chức thôi việc được bảo quản trong thời hạn bao lâu? Câu hỏi từ anh Quân - Nha Trang

Công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không?

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ công chức như sau:

Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ công chức
...
3. Công chức nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc và từ trần thì việc chuyển giao và lưu trữ hồ sơ được thực hiện như sau:
a) Công chức nghỉ hưu, thôi việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc được nhận một bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức”, các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm công chức thôi việc. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” khi có yêu cầu bằng văn bản và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ;
b) Đối với công chức từ trần gia đình công chức được nhận một bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức”. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý hồ sơ công chức lưu giữ, bảo quản;
c) Đối với công chức chuyển công tác hoặc chuyển ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước được nhận một bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” của bản thân. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức đó lưu giữ, bảo quản và chỉ được chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Theo đó, công chức thôi việc được nhận một bản sao “sơ yếu lý lịch công chức”, các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm công chức thôi việc.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao "sơ yếu lý lịch công chức” khi có yêu cầu bằng văn bản và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ.

Công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không?

Công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không? (Hình từ Internet)

Hồ sơ công chức thôi việc được bảo quản trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ công chức như sau:

Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ công chức
...
4. Những thành phần hồ sơ gốc của công chức quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này do Bộ Nội vụ thống nhất ban hành theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV) và Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV. Hồ sơ gốc của công chức thuộc tài liệu lưu trữ lịch sử, thời hạn bảo quản vĩnh viễn, trường hợp thiếu các thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc thì việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ công chức thực hiện như sau:
a) Khi công chức thiếu các thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc như quy định tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm yêu cầu công chức trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện không có hoặc thiếu các thành phần hồ sơ gốc phải hoàn chỉnh, bổ sung các thành phần hồ sơ gốc theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này về chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức;
b) Trường hợp không thể hoàn chỉnh bổ sung đầy đủ các thành phần hồ sơ gốc theo quy định tại Điểm a Khoản này thì căn cứ vào giấy khai sinh gốc để hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ khác, hoặc lập mới hồ sơ công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều này như đối với công chức tuyển dụng lần đầu.

Từ quy định nêu trên thì hồ sơ công chức (hồ sơ gốc của công chức) thuộc tài liệu lưu trữ lịch sử, thời hạn bảo quản vĩnh viễn.

Quản lý hồ sơ công chức phải tuân theo những nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về nguyên tắc quản lý hồ sơ công chức như sau:

- Việc quản lý hồ sơ công chức là trách nhiệm của cơ quan quản lý công chức. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ công chức.

- Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ công chức được thực hiện thống nhất, khoa học, và phải phản ánh được đầy đủ, chính xác thông tin của từng công chức từ khi được tuyển dụng cho đến khi ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước.

- Hồ sơ công chức được quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật do nhà nước quy định, chỉ những người được cơ quan hoặc người có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ của công chức.

- Công chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin trong hồ sơ do mình kê khai, cung cấp. Những tài liệu do công chức kê khai phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xác minh, chứng nhận.

- Hồ sơ công chức cần được xây dựng, lưu trữ, và bảo quản dưới dạng hồ sơ điện tử để quản lý, sử dụng và khai thác nhanh, chính xác, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý công chức.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Nguyễn Thị Hiền

Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Khai không đúng thông tin trong phiếu đăng ký dự kiểm định có bị hủy bỏ kết quả kiểm định đầu vào công chức không?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội quy và quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Thông tư 17/2023/TT-BNV?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 01/07/2024 bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của công chức viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Có cần phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nếu có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tương ứng với yêu cầu vị trí dự tuyển vào công chức không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu quyết định nghỉ hưu đối với công chức mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức nghỉ phép đi thăm người thân thì có được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời điểm chính thức bỏ các khoản phụ cấp thâm niên của công chức viên chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bằng khen nào thì được nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc quản lý của Bộ Tư pháp?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức thôi việc có được nhận lại bản sơ yếu lý lịch công chức hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào