21:30 | 20/11/2023
Loading...

Cách tính lương hưu khu vực công sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 như thế nào?

Cho tôi hỏi cách tính lương hưu khu vực công sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 như thế nào? (Câu hỏi của chị Quyên - TP.HCM)

Cách tính lương hưu khu vực công sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 như thế nào?

Vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, chính sách cải cách tiền lương chính thức tiến hành từ ngày 01/07/2024. Nội dung cải cách được thực hiện theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Mặc dù, theo Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, việc xây dựng bảng lương mới trong khu vực công sẽ không còn áp dụng hệ số lương và mức lương cơ sở hiện nay và sẽ xây dựng mức lương cơ bản cụ thể trong bản lương.

Tuy nhiên, cách tính lương hưu sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 vẫn được tính dựa theo mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với năm đóng BHXH.

Theo tinh thần của cuộc cải cách tiền lương sắp tới là sẽ tăng tiền lương bình quân đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng 1 của khu vực doanh nghiệp 7% /năm.

Chính vì vậy, mức lương hưu hằng tháng đối với cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang dự kiến sẽ tăng sau khi cải cách tiền lương.

Cách tính lương hưu khu vực công sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 như thế nào?

Cách tính lương hưu khu vực công sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 như thế nào? (Hình từ Internet)

Lương hưu hằng tháng thấp nhất hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

Mức lương hưu hằng tháng
....
5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, lương hưu hằng tháng thấp nhất hiện nay của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu đối với trường hợp lao động trong điều kiện bình thường và suy giảm khả năng lao động là 1.800.000 đồng (mức lương cơ sở hiện nay áp dụng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

*Mức lương hưu thấp nhất này không áp dụng với đối tượng như sau:

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi.

Lương hưu được hưởng vào thời điểm nào?

Theo quy định tại Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về thời điểm hưởng lương hưu như sau:

Thời điểm hưởng lương hưu
1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.
2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
3. Đối với người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.
4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Như vậy, tương ứng với từng đối tượng tham gia BHXH băt buộc thì thời điểm hưởng lương hưu được xác định như sau:

[1] Thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc thuộc các trường hợp dưới đây:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn (bao gồm hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng), hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân.

- Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

[2] Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

[3] Thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chế độ hưu trí

Dương Thanh Trúc

Chế độ hưu trí
Hỏi đáp mới nhất về Chế độ hưu trí
Hỏi đáp Pháp luật
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong năm 2024 thay đổi thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức được lùi thời điểm nghỉ hưu tối đa bao nhiêu tháng?
Hỏi đáp Pháp luật
Có thực hiện cải cách tiền lương hưu năm 2024 hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tính lương hưu khu vực công sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nữ đóng BHXH bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tính lương hưu cho lao động nữ năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động hưởng lương hưu như thế nào khi đã đóng đủ năm bảo hiểm nhưng chưa đủ tuổi về hưu?
Hỏi đáp Pháp luật
Những trường hợp nào người lao động nghỉ hưu sớm nhưng không bị trừ tiền lương hưu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có phải đóng quỹ ốm đau và thai sản không?
Hỏi đáp pháp luật
Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chế độ hưu trí có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào