11:05 | 20/11/2023
Loading...

Cơ sở hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ như thế nào?

Tôi có thắc mắc cơ sở hạ tầng là gì? Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế là cơ quan gì? Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng khác nhau như thế nào? (Câu hỏi của anh Kỵ - Phú Yên)

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng trong học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội của triết học là tổng hợp những quan hệ sản xuất tạo thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định, là nền tảng cơ bản cho việc phát triển kinh tế, xã hội.

Mặt khác, cơ sở hạ tầng là những điều kiện vật chất, kỹ thuật,... tồn tại trong xã hội, môi trường được dùng để phục vụ mọi hoạt động đời sống, sản xuất của con người.

Cơ sở hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ như thế nào?

Cơ sở hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ như thế nào? (Hình từ Internet)

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng khác nhau như thế nào?

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai khái niệm giải thích trong học thuyết kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo đó, giữa hai khái niệm này có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại lẫn nhau.

Giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có sự khác nhau, cụ thể như sau:

Đặc điểm

Cơ sở hạ tầng

Kiến trúc thượng tầng

Nội dung

Toàn bộ những quan hệ sản xuất trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định

Toàn bộ những quan hệ xã hội, tư tưởng, văn hóa, chính trị, pháp luật, đạo đức, tôn giáo,... được xây dựng trên cơ sở của cơ sở hạ tầng

Tính chất

Là những quan hệ kinh tế, vật chất, có tính khách quan

Là những quan hệ xã hội, tư tưởng, văn hóa, có tính chủ quan

Yếu tố

Bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống giáo dục, thương mại, xử lý nước thải,...

Bao gồm các yếu tố: Nhà nước, pháp luật, thế giới quan, đạo đức, tôn giáo,...


Vai trò

Quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng

Được hình thành trên cơ sở của cơ sở hạ tầng, tác động trở lại cơ sở hạ tầng

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế là gì? Có quyền hạn và nhiệm vụ như thế nào trong công tác quản lý thiết bị y tế?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2023, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế là là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2023 Trong công tác quản lý thiết bị y tế, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế có quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

[1] Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các danh mục:

- Danh mục thiết bị y tế không phải công bố đủ điều kiện mua bán.

- Danh mục thiết bị y tế phải được kiểm định và ban hành quy trình kiểm định đối với từng loại thiết bị y tế trong danh mục.

[2] Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng là thiết bị y tế phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật.

[3] Chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định:

- Cấp mới, đình chỉ, thu hồi số lưu hành thiết bị y tế; thu hồi thiết bị y tế.

- Cấp mới, thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thiết bị y tế.

- Ban hành văn bản thu hồi và công khai văn bản thu hồi kết quả phân loại thiết bị y tế;

- Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế.

[4] Chủ trì quản lý, hướng dẫn, kiểm tra giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện:

- Công khai thông tin quảng cáo thiết bị y tế.

- Công khai thông tin và hồ sơ công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế và chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất.

[5] Chủ trì tổ chức thực hiện công tác công khai thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế; cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế trong phạm vi được phân công quản lý theo quy định của pháp luật.

[6] Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế về:

- Giá thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

- Danh sách các thiết bị y tế đã được cấp, thu hồi số lưu hành.

[7] Chủ trì hoặc tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong sử dụng thiết bị y tế; tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;

[8] Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, góp ý các dự án đầu tư mua sắm thiết bị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; tham gia hướng dẫn, góp ý về tiêu chuẩn, kỹ thuật thiết bị y tế đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật

Dương Thanh Trúc

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào