10:30 | 18/11/2023
Loading...

Dự án đầu tư công khẩn cấp có phải quyết định chủ trương đầu tư không?

Xin cho tôi hỏi, dự án đầu tư công khẩn cấp có phải quyết định chủ trương đầu tư không? Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp được thực hiện như thế nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Dự án đầu tư công khẩn cấp có phải quyết định chủ trương đầu tư không?

Căn cứ quy định khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công 2019 quy định về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án như sau:

Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
....
6. Các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:
a) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;
b) Nhiệm vụ quy hoạch;
c) Dự án đầu tư công khẩn cấp;
d) Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;
đ) Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó dự án đầu tư công khẩn cấp thuộc trường hợp dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư.

Do đó dự án đầu tư công khẩn cấp không cần phải quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư công khẩn cấp có phải quyết định chủ trương đầu tư không?

Dự án đầu tư công khẩn cấp có phải quyết định chủ trương đầu tư không? (Hình từ Internet)

Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp được thực hiện như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 42 Luật Đầu tư công 2019 quy định về trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp như sau:

Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp
1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp thuộc cấp mình quản lý.
2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục sau đây:
a) Giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án;
b) Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công hoặc đơn vị có chức năng thẩm định dự án;
c) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật này.
3. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Chính phủ việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất.

Như vậy, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực hiện như sau:

Bước 1: Giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án;

Bước 2: Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công hoặc đơn vị có chức năng thẩm định dự án;

Bước 3: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị theo quy định hoàn chỉnh báo cáo đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định đầu tư chương trình, dự án.

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 20 Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án như sau:

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án
1. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án:
a) Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;
b) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;
c) Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;
d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều này là 05 bộ tài liệu.
.....

Như vậy, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án gồm có:

- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

- Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Lưu ý: Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án là 05 bộ tài liệu.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Dự án đầu tư công

Đinh Khắc Vỹ

Dự án đầu tư công
Hỏi đáp mới nhất về Dự án đầu tư công
Hỏi đáp Pháp luật
Việc đánh giá dự án đầu tư công được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án đầu tư công khẩn cấp có phải quyết định chủ trương đầu tư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Vốn tạm ứng đầu tư công là gì? Thời hạn thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án nhóm B là gì? Tiêu chí để phân loại dự án nhóm B?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án nhóm A là gì? Tiêu chí để phân loại dự án nhóm A?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo đánh giá đột xuất đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi cho công tác kiểm tra chương trình, dự án đầu tư công gồm những nội dung chi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự kiến nhu cầu sử dụng đất quy hoạch mạng lưới đường sắt là hơn 16ha trong giai đoạn 2021-2030?
Hỏi đáp pháp luật
Phân bổ vốn với dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư được kiểm tra như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Dự án đầu tư công có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào