23:30 | 17/11/2023
Loading...

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Quy định về trả cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào?

Tôi có thắc mắc trả cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Quy định về trả cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào? Trường hợp nào cổ đông bị thu hồi tiền trả cổ tức? (Câu hỏi của chị Vân - Hà Nội)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là gì?

Theo khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

Trả cổ tức
....
3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.
.....

Như vậy, trả cổ tức bằng cổ phiếu là một hình thức trả cổ tức cho cổ đông trong công ty cổ phần. Theo đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ tương đương với số cổ tức mà cổ đông được hưởng.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Quy định về trả cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào?

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Quy định về trả cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào? (Hình từ Internet)

Quy định về trả cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào?

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, quy định về trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm những nội dung như sau:

[1] Điều kiện để trả cổ tức bằng cổ phiếu: (theo khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020)

Cổ tức trả bằng cổ phiếu cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức bằng cổ phiếu của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện như sau:

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

[2] Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: do Đại hội đồng cổ đông quyết định (theo điểm e khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020) .

[3] Thời hạn trả cổ tức bằng cổ phiếu: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (theo khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020)

[4] Thông báo về trả cổ tức bằng cổ phiếu được gửi đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây: (theo khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân.

- Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức.

- Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận.

- Thời điểm và phương thức trả cổ tức.

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

[5] Khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định. Tuy nhiên, Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Trường hợp nào cổ đông bị thu hồi tiền trả cổ tức?

Căn cứ theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thu hồi tiền thanh toán cổ phần được mua lại hoặc cổ tức như sau:

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần được mua lại hoặc cổ tức
Trường hợp việc thanh toán cổ phần được mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 135 của Luật này, cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

Thông qua quy định trên, cổ đông bị thu hồi tiền trả cổ tức trong trường hợp việc trả cổ tức trái với quy định pháp luật. Theo đó, cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền tài sản khác đã nhận.

Nếu cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty đã phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cổ tức

Dương Thanh Trúc

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào