15:45 | 07/11/2023
Loading...

Có phải nộp lệ phí khi yêu cầu cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định bản quyền tác giả không?

Cho tôi hỏi, có phải nộp lệ phí khi yêu cầu cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định bản quyền tác giả không? Nhờ anh chị giải đáp.

Giám định bản quyền tác giả là gì?

Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định về giám định quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan
1. Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là giám định) là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.
....

Như vậy, giám định quyền tác giả là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

Có phải nộp lệ phí khi cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định bản quyền tác giả không?

Có phải nộp lệ phí khi yêu cầu cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định bản quyền tác giả không? (Hình từ Internet)

Có phải nộp lệ phí khi yêu cầu cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định bản quyền tác giả không?

Căn cứ quy định tiết 10 Tiểu mục A.1 Mục A Phần 2 Thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định như sau:

Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định
...
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm thông báo về việc chấp nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối chấp nhận hồ sơ, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan giải quyết TTHC: Cục Bản quyền tác giả.
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định.
* Phí, lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Mẫu phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan).
.....

Như vậy, khi thực hiện thủ tục yêu cầu cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định sẽ không tốn phí, lệ phí.

Kết luận giám định quyền tác giả được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 16 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định về kết luận giám định như sau:

Kết luận giám định
1. Theo thời gian thỏa thuận tại hợp đồng giám định, giám định viên hoạt động độc lập, tổ chức giám định phải có kết luận giám định bằng văn bản gửi cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định. Giám định viên hoạt động độc lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức giám định phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định và chịu trách nhiệm về kết luận giám định.
2. Trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định, giám định viên hoạt động độc lập, tổ chức giám định phải thông báo kịp thời bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

Như vậy, việc kết luận giám định quyền tác giả được quy định như sau:

- Theo thời gian thỏa thuận tại hợp đồng giám định, giám định viên hoạt động độc lập, tổ chức giám định phải có kết luận giám định bằng văn bản gửi cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

- Giám định viên hoạt động độc lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức giám định phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định và chịu trách nhiệm về kết luận giám định.

- Trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định, giám định viên hoạt động độc lập, tổ chức giám định phải thông báo kịp thời bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

04 nguyên tắc giám định quyền tác giả là gì?

Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định về nguyên tắc giám định như sau:

Nguyên tắc giám định
1. Tuân thủ pháp luật.
2. Trung thực, chính xác, khách quan.
3. Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong phạm vi được yêu cầu.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định.

Như vậy, 04 nguyên tắc giám định quyền tác giả gồm có:

- Tuân thủ pháp luật.

- Trung thực, chính xác, khách quan.

- Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong phạm vi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quyền tác giả

Đinh Khắc Vỹ

Quyền tác giả
Hỏi đáp mới nhất về Quyền tác giả
Hỏi đáp Pháp luật
Nhuận bút là gì? Chế độ chi trả nhuận bút trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả có sự thay đổi về thông tin là bao nhiêu ngày?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí mới nhất 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp khác nhau như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải nộp lệ phí khi yêu cầu cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định bản quyền tác giả không?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng sách giáo trình photo có vi phạm pháp luật hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Phí đăng ký bản quyền bài hát hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ sở hữu quyền tác giả có được ngăn cấm người khác sao chép tác phẩm tạm thời theo một quy trình công nghệ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ sở hữu quyền tác giả gồm những đối tượng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tác phẩm tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có được bảo hộ quyền tác giả không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quyền tác giả có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào