Có phải không được quyên góp của học sinh hoặc cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường?

Cho tôi hỏi, Có phải không được quyên góp của học sinh hoặc cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường? Nhờ anh chị giải đáp.

Có phải không được quyên góp của học sinh hoặc cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường?

Căn cứ quy định khoản 4 Điều 10 điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
...
4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:
a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.
b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Như vậy, khoản bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường là khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Do đó Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của học sinh hoặc phụ huynh học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường.

Có phải không được quyên góp của học sinh hoặc cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường?

Có phải không được quyên góp của học sinh hoặc cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường? (Hình từ Internet)

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các nhiệm vụ gì?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 6 điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường như sau:

Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
a) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;
c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;
d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;
đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
...

Như vậy, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các nhiệm vụ sau đây:

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

- Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm những gì?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 7 điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường như sau:

Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
a) Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này;
- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
b) Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (trừ cuộc họp cử trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường);
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;
- Tổ chức vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học;
- Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
- Giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà trường;
...

Như vậy, nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm có:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

Trân trọng!

Ban đại diện cha mẹ học sinh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Ban đại diện cha mẹ học sinh
Hỏi đáp Pháp luật
Việc thu chi Quỹ hội phụ huynh học sinh phải đảm bảo các nguyên tắc nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải không được quyên góp của học sinh hoặc cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường?
Hỏi đáp Pháp luật
Không đóng quỹ hội phụ huynh học sinh có ảnh hưởng gì không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu của học sinh năm học 2023-2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội đồng trường trung học phổ thông công lập có bắt buộc phải có ban đại diện cha mẹ học sinh hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Để phục vụ các hoạt động của mình từ nguồn ủng hộ kinh phí thì ban đại diện cha mẹ học sinh có được quyết định chi tiêu không?
Hỏi đáp pháp luật
Các khoản mà Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp
Hỏi đáp pháp luật
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ban đại diện cha mẹ học sinh
Đinh Khắc Vỹ
507 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Ban đại diện cha mẹ học sinh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào