20:15 | 07/06/2023
Loading...

Nhận thừa kế bất động sản có cần phải nộp thuế không? Nhận thừa kế bất động sản cần nộp những loại phí nào?

Khi nhận được di sản thừa kế là bất động sản tôi có cần phải nộp thuế gì không? Nếu có thì tôi phải đóng các thuế, phí nào? Câu hỏi của anh Thanh Duy (Đắk Lắk)

Người nhận thừa kế bất động sản có cần đóng thuế không?

Theo khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế
...
9. Thu nhập từ nhận thừa kế
Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:
a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.
c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
...

Theo quy định nêu trên, trường hợp người nhận thừa kế bất động sản gồm các quyền sử dụng đất, nhà ở dưới đây thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

- Quyền sử dụng đất;

- Quyền sử dụng bất động sản có tài sản gắn liền với đất;

- Quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

- Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

- Quyền thuê đất;

- Quyền thuê mặt nước;

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức.

Nhận thừa kế bất động sản có cần đóng thuế không?

Nhận thừa kế bất động sản có cần phải nộp thuế không? Nhận thừa kế bất động sản cần nộp những loại phí nào? (Hình từ Internet)

Khi thừa kế bất động sản, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu tiền?

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng như sau:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
...
4. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân = 10% x Giá trị bất động sản nhận được

Chỉ những bất động sản có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng mới cần phải nộp thuế theo công thức trên.

Theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

Các khoản thu nhập được miễn thuế
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:
....
d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Những trường hợp thu nhập phát sinh từ việc nhận thừa kế là bất động sản giữa những người dưới đây thì được miễn thuế, gồm:

- Giữa vợ với chồng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

- Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

- Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

- Anh chị em ruột với nhau

Theo đó, các trường hợp trên được miễn đóng thuế bất động sản khi nhận thừa kế.

Cần nộp các khoản chi phí nào để nhận thừa kế bất động sản?

- Lệ phí trước bạ:

Theo khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về miễn phí lệ phí trước bạ, ngoại trừ trường hợp được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì người nhận thừa kế khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ theo công thức như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x giá trị bất động sản.

Trong đó giá trị bất động sản nhận được căn cứ theo giá trị của nhà nước, cụ thể đối với di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì căn cứ vào giá đất tại bản giá đát. Đối với di sản thừa kế là nhà ở thì phải căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do các tỉnh, thành quy định cụ thể

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Phải nộp khoản lệ phí này nếu người nhận thừa kế có yêu cầu cấp giấy chứng nhận mới đứng tên mình trên trang 1 của giấy chứng nhận

Mức lệ phí phải nộp : Các tỉnh thành có mức thu khác nhau.

Phí thẩm định hồ sơ:

Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC (được sửa đổi bởi điểm b Khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC) quy định về căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí như sau:

Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí
1. Đối với các khoản phí
...
i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bất động sản

Nguyễn Đình Mạnh Tú

Bất động sản
Hỏi đáp mới nhất về Bất động sản
Hỏi đáp Pháp luật
Người sử dụng đất có quyền sở hữu đối với mảnh đất do Nhà nước giao cho mình hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất chuyên nghiệp, mới nhất năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng hóa đơn và tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đất đai mới nhất năm 2023 và các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng bất động sản mới nhất? Bất động sản đưa vào kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án bất động sản chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cần đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhận thừa kế bất động sản có cần phải nộp thuế không? Nhận thừa kế bất động sản cần nộp những loại phí nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngân hàng có được nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn trình tự đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bất động sản có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào